Turun yliopiston humanistinen tiedekunta ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön

23.08.2022

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun yliopiston humanistinen tiedekunta ovat solmineet yhteistyötä koskevan aiesopimuksen vuosille 2022‒2024. Aiesopimus tähtää syvenevään koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön seurakuntayhtymän ja tiedekunnan välillä. Seurakunnan yhteistyökumppanina Turun yliopistossa toimii humanistisen tiedekunnan Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC).

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun yliopiston humanistinen tiedekunta ovat solmineet 23.8.2022 yhteistyötä koskevan aiesopimuksen. Vuosiksi 2022‒2024 solmittu aiesopimus tähtää syvenevään koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön osapuolten välillä.

- Yhteistyö yliopiston ja seurakuntayhtymän välillä on luontevaa juuri Turun kaltaisessa vanhassa yliopistokaupungissa ja kristillisten kulttuurien keskuksessa. Se luo mahdollisuuksia opintojen työelämälähtöiseen suorittamiseen, tutkimustiedon jalkauttamiseen ja yhteiskunnallisesti ja paikallisesti merkittävän tutkimuksen tekoon, kertoo Turun yliopiston uskontotieteen ma. professori ja CSCC-tutkimuskeskuksen johtaja Minna Opas.

Käytännössä yhteistyö voi tarkoittaa sekä täydennyskoulutusta ja tilaus- ja yleisöluentoja että tilauksesta tehtäviä pro gradu -tutkielmia, yhteisiä tutkimushankkeita ja harjoittelupaikkayhteistyötä.

Humanistisen tiedekunnan dekaani Jaakko Suominen nostaa esiin myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen.

- Humanistisessa tutkimuksessa aikojen ketju on tärkein, se, että katsomme menneitä ja tulevia ja luomme yhteisestä tekemisestä jatkuvaa, ja välillä seuraamme, mitä olemme saaneet aikaan, pohtii Suominen.

Seurakuntayhtymälle yhteistyö tarjoaa uusia tulevaisuuden avauksia.

- Strategisena tavoitteenamme on tiedolla johtamisen voimistaminen organisaatiossamme. Kirkko on perinteisesti satsannut myös työntekijöidensä jatkuvaan koulutukseen. Tämä yhteistyö vastaa näihin molempiin tavoitteisiimme. Yliopisto on seudun innovaatioveturi ja sen kanssa on hienoa tehdä yhteistyötä, toteaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, lääninrovasti Ville Niittynen.

Ihmisiä allekirjoittamassa aiesopimusta Arcanumissa 23.8.2022

Aiesopimuksen allekirjoittivat dekaani Jaakko Suominen (vas.), kirkkoherra Ville Niittynen ja talous- ja kehittämisjohtaja Timo Laakso. Kuvassa myös lakimies Anita Savioja. Kuva: Timo Jakonen.

Turun ja Kaarinan seurakunnan yhteistyökumppanina Turun yliopistossa toimii humanistisen tiedekunnan Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC), vuonna 2017 perustettu monitieteinen kristinuskon ja kristillisten kulttuurien tutkimuksen keskus. Keskus tukee ja kehittää alan tutkimusta ja edistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Keskus toimii osana historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta.

> Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC)

Lisätietoja

Uskontotieteen ma. professori, CSCC-tutkimuskeskuksen johtaja Minna Opas
minna.opas@utu.fi
050 472 8191

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, lääninrovasti, VTT Ville Niittynen
040 3417 196

Luotu 23.08.2022 | Muokattu 24.08.2022