Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine täyttää 50 vuotta – juhlavuosi täynnä toimintaa

26.04.2022

Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlavuosi näkyy ja kuuluu vuoden mittaan niin oppiaineen blogissa ja YouTube-kanavalla kuin erilaisina tapahtumina ja julkaisuina.

Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan. Oppiaine perustettiin Turun yliopistoon vuonna 1972. Sivistyshistorian professuurin perustamisesta oli tosin keskusteltu jo yliopiston perustamisen aikoihin, mutta oppiaineena kulttuurihistoria otti paikkansa perinteisten Suomen historian ja yleisen historian rinnalla vasta 1960- ja 1970-lukujen taitteessa.

- Oppiaineen perustamiseen liittyi paljon innostusta, mistä kertoo se, että jo ensimmäisenä syksynä järjestettiin dosentti Lauri Huovisen johdolla opintomatka Roomaan ja Firenzeen. Sittemmin kulttuurihistorian kursseja Roomassa on järjestetty 20 kertaa, kertoo kulttuurihistorian professori Hannu Salmi.

Ensimmäisen opinto-oppaan mukaan kulttuurihistoriaan sisältyi ”länsimaiden korkeakulttuurin (mukaanluettuna sen itämaiset juuret, Bysantti ja muu Itä-Eurooppa) kehitys antiikista nykypäiviin”. Tavoitteena oli ”totuttaa opiskelija näkemään kulttuurin eri alojen väliset yhteydet ja siten luomaan kokonaiskäsityksen eri aikakausien kulttuureista”.

Aikojen saatossa oppiaineessa on tutkittu muun muassa keskiajan, uuden ajan alun sekä 1800- ja 1900-lukujen kulttuurihistoriaa. Aikalaiskokemusten, ajattelun ja tunteiden kulttuurihistorian, populaarikulttuurin, mediahistorian, sukupuolten historian, uskontokulttuurien, materiaalisen kulttuurin ja ympäristön tutkimuksen rinnalle on viime vuosina noussut myös digitaalinen historia.

Henkilö kulttuurihistoriallisia aineistoja selailemassa

Kulttuurihistoriallisten lähteiden äärellä professori Hannu Salmi. Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopisto.

Alkuvuosina tarjolla olleista approbatur- ja cum laude -opinnoista oppiaineen sisältö on rikastunut ja monipuolistunut. Nykyisin perus- ja aineopinnot ovat historia-aineiden kesken yhteiset, mutta kulttuurihistoriasta valmistutaan maistereiksi ja tohtoreiksi. Maistereita on tähän mennessä valmistunut yli 700 ja tohtoreita 72.

- Alku oli hidasta, niin kuin aina uusia aloja perustettaessa. Vuosikymmenten aikana pikkuruisesta yksiköstä on kuitenkin kasvanut monipuolinen tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteisö, kertoo Salmi.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen

Vaikka kulttuurihistorian tapa tarkastella ilmiöitä on monille tuttu, kansainvälisesti kulttuurihistorian maisteri- ja tohtorikoulutusta on niukasti. Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine onkin saanut tunnustusta niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin laaja-alaisena opetus- ja tutkimusyksikkönä, jossa korostetaan opetuksen ja tutkimuksen tiivistä yhteyttä. Oppiaineesta valmistuu asiantuntijoita monipuolisiin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kulttuurihistorioitsijoita voi löytää vaikkapa kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen parista.

- Kulttuurihistoria seuraa aikaansa ja ottaa aktiivisesti kantaa maailman menoon. Tutkimuksellamme ja opetuksellamme on vahva eettinen pohjavire, toteaa kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen.

Kulttuurihistorian 50-vuotisjuhlavuoden etenemistä voi seurata oppiaineen blogissa, YouTube-kanavalla ja erilaisissa tapahtumissa. Syksyllä 2022 on luvassa Turun linnassa yhteistyössä Turun museokeskuksen kanssa järjestettävä mittava studia generalia -luentosarja. Lisäksi julkaistaan juhlakirja.

- Kun oppiaine on nyt tukevasti keski-ikäinen, kirjan aiheena on – tietenkin – keski-iän kulttuurihistoria, kertovat Kaartinen ja Salmi.

Teos ilmestyy kesän 2022 päätteeksi ja sen kustantaa SKS.

Vuosi huipentuu 25. marraskuuta 2022 Kårenilla pidettäviin juhliin.

Tervetuloa mukaan viettämään kulttuurihistorian juhlavuotta 2022!

Oppiaineen blogi

Oppiaine YouTubessa

Oppiaineen verkkosivut

Luotu 26.04.2022 | Muokattu 26.04.2022