Turun yliopiston tutkijat laativat käsikirjan merialuesuunnittelun paikkatietotyöskentelyyn

04.06.2019

Interreg Central Baltic -projekti Plan4Blue julkaisee käsikirjan rajat ylittävän merialuesuunnittelun paikkatietotyöskentelyyn. Käsikirjan tavoite on parantaa merialuesuunnitteluun liittyvän paikkatietotyöskentelyn tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Kirjan sisältöä ovat olleet luomassa Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen ja merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen tutkijat.

Paikkatieto ja kartat ovat merialuesuunnittelun keskeinen perusta. Paikkatietoa käytetään suunnitteluprosessin jokaisessa vaiheessa ja kartat ovat tärkeässä roolissa tulosten viestimisessä kansalaisille. Paikkatiedon arviointi, kokoaminen, esikäsittely, analysointi ja visualisointi ovat olennaisia tietoperusteisen päätöksenteon työvaiheita.

Euroopan Unionin jäsenmaat laativat merialuesuunnitelmia omien rajojensa sisällä. Paikkatietoa tarvitaan kuitenkin myös rajojen toiselta puolelta, koska suunnittelutyössä joudutaan huomioimaan luonto ja ihmisen toiminta rajan takana. Lisäksi ylitettävänä on temaattisia rajoja, koska taloudellinen, yhteiskunnallinen ja luontoon liittyvä alueellinen tieto täytyy sovittaa yhteen. Merialuesuunnittelun paikkatietotyöskentelyssä kohdataan myös useita lisähaasteita maa-alueiden aluesuunnitteluun verrattuna. Siksi on tärkeää, että merialuesuunnittelussa rajat ylittävien aineistojen analyysit tehdään huolellisesti ja työhön liittyvät haasteet tiedostetaan.

Käsikirja on tarkoitettu erityisesti merialuesuunnitteluun osallistuville aluesuunnittelijoille ja paikkatietoasiantuntijoille. Se avaa aluesuunnittelijoille paikkatietoanalyysien mahdollisuuksia ja rajoitteita sekä antaa heille valmiuksia arvioida paikkatietoanalyysien tuloksia ja niiden visualisointia. Lisäksi kirja antaa paikkatietoasiantuntijalle käytännön vinkkejä merialuesuunnitteluun liittyvien työprosessien päämäärätietoiseen kehittämiseen. Käsikirja perustuu kirjallisuuteen ja kokemuksiin kansainvälisestä merialuesuunnittelun pilottiprojektista (Plan4Blue). Kirja on maksuttomasti ladattava open access -julkaisu.

Julkaisun tiedot

Nylén T, Tolvanen H, Erkkilä-Välimäki A & Roose M (2019). Guide for cross-border spatial data analysis in Maritime Spatial Planning. Publications of the Department of Geography and Geology of University of Turku 12. University of Turku, Turku.

Lisätietoja

Dosentti, yliopistonlehtori Harri Tolvanen ja tutkijatohtori Tua Nylén, Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto (etunimi.sukunimi@utu.fi)
 

plan4blue

Luotu 04.06.2019 | Muokattu 04.06.2019