yliopistonmäki

Turun yliopiston tutkijoille 878 000 euroa Jenny ja Antti Wihurin rahastolta

17.10.2022

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa tänä vuonna Turun yliopiston tutkijoille, oppiaineille ja muille tahoille apurahoja yhteensä 878 000 euron edestä. 

Turun yliopistossa suurimman apurahan, 200 000 euroa, sai Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio. Apuraha kohdennettiin matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa ja tähän liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen

Kansanterveystieteen oppiaine sai 100 000 euron apurahan loppuunsaattaakseen hankkeen Vaikuttavan potilasviestinnän opetus- ja tutkimustoiminnan perustaminen Turun yliopistoon ja osaamiskeskuksen luominen.

Tutkijoista suurimmat apurahat saivat filosofian tohtori Juhana Saarelainen, valtiotieteiden tohtori Jukka Pesu ja filosofian tohtori Hadkhale Kishor.

Yhteensä Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa tänä vuonna 14 miljoonaa euroa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloille apurahoina, palkintoina ja muuna tukena.

Kaikki Turun yliopistoon myönnetyt apurahat:  

 • Turun yliopisto, kansanterveystiede, 100.000
  hankkeen "Vaikuttavan potilasviestinnän opetus- ja tutkimustoiminnan perustaminen Turun yliopistoon ja osaamiskeskuksen luominen" loppuunsaattamiseen
 • Turun yliopisto, Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio 200.000
  matalien lämpötilojen perustutkimukseen ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen
 • Doctor of Science in Economics and Business Administration Majid Aleem, kansainvälinen liiketoiminta, 10.000
  väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Researching leadership in remote work by applying artificial intelligence based methods"
 • Kasvatustieteen tohtori Outi Arvola, kasvatustieteen lisensiaatti Anna-Leena Lastikka ja kasvatustieteen tohtori Jonna Kangas, kasvatustieteiden tiedekunta, 26.000
  tutkimukseen "Avaimia yhteiseen ymmärrykseen: Inkluusion, moninaisuuden ja osallisuuden toteutuminen lapsen koulutuspolulla"
 • Filosofian maisteri Eemeli Eronen, fysiikan ja tähtitieteen laitos, 28.000
  väitöskirjatyöhön "Veteen liuenneiden tripeptidien tilastollinen röntgenspektroskopia"
 • Filosofian lisensiaatti Pilvi Kalhama, median, musiikin ja taiteen tutkimus, 14.000
  väitöskirjatyöhön "Taide haastaa taidemuseon. 2000-luvun instituutiokritiikki ja museon muotoutuva identiteetti"
 • Valtiotieteiden maisteri Roope Kinisjärvi, poliittinen historia, 28.000
  väitöskirjatyöhön "Suomi Yhdistyneissä kansakunnissa ja muuttuvat tulkinnat kansallisesta itsemääräämisoikeudesta"
 • Doctor of Philosophy Hadkhale Kishor, työterveyshuolto, 32.000
  tutkimukseen "Työ- ja elinympäristöön liittyvä syöpäriski - syövän ilmaantuvuus Suomen väestössä"
 • Filosofian tohtori Maarit Leskelä-Kärki ja filosofian maisteri Malla Lehtonen, yleinen historia ja kulttuurihistoria, 10.000
  tapahtuman "Aboagora 2023: Void" järjestämiseen
 • Filosofian maisteri Nora Daniela Logrén, funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, 28.000
  väitöskirjatyöhön "Silakka elintarviketeollisuudessa – kohti terveellistä ja kestävää kulutusta"
 • Master of Science Vladislav Loktev, Tuorlan observatorio, 26.000
  väitöskirjatyöhön "Black hole accretion discs: from theory to observations"
 • Filosofian maisteri Jenna Peltonen, kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, 14.000
  väitöskirjatyöhön "Sosiaalisen median koronakulttuuri"
 • Valtiotieteiden tohtori Jukka Pesu, poliittinen historia, 32.000
  tutkimukseen "Suojeluvastuu, suvereniteetti ja Suomi: Konfliktien hallinnan ja suomalaisen rauhanrakennuksen murrokset kylmän sodan jälkeisessä maailmanjärjestyksessä"
 • Valtiotieteiden maisteri Hannu Pihlajasalo, sosiologia, 28.000
  väitöskirjatyöhön "Behind the Development – Why Some Nations Prosper and Others Don’t?"
 • Valtiotieteiden maisteri Ari-Joonas Pitkänen, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus (CEAS), 28.000
  väitöskirjatyöhön "Performing the Pacific Island: Place, Practice, and Matter in the Making of Oceanic Taiwan"
 • Filosofian maisteri Sakari Pöysti, biolääketieteen laitos, 9.000
  väitöskirjatyöhön "Suoliston mikrobiston yhteys tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen"
 • Lääketieteen ja kirurgian tohtori Olli Ruuskanen, 30.000
  tutkimukseen "COVID-19 ja muut respiratoriset virusinfektiot jääkiekkojoukkueessa"
 • Filosofian tohtori Juhana Saarelainen, 32.000
  väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Ylirajainen Kalevala. Elias Lönnrotin teoreettinen työskentely ja Kalevalan transkulttuuriset merkitykset"
 • Valtiotieteiden maisteri Irina Marjaana Salmi, filosofia, 28.000
  väitöskirjatyöhön "Kohti syvempää luontoyhteyttä - teoreettinen viitekehys uudenlaiselle, varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa sovellettavalle kestävyys- ja ilmastonudgemenetelmälle"
 • Filosofian maisteri Tuukka Salonen, kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen, 28.000
  väitöskirjatyöhön "Tunteiden ja affektien politiikka Iris Uurron 1930–1940-lukujen tuotannossa"
 • Musiikin maisteri Iris Seesjärvi, median, musiikin ja taiteen tutkimus, 14.000
  väitöskirjatyöhön "Hermeneuttis-narratiivinen tutkimus häpeästä ja häpeänsietokyvystä klassisessa laulussa"
 • Filosofian maisteri Maarit Soukka, kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen, 28.000
  väitöskirjatyön "Puhtaat puut, likaiset sanat. Kielen ja luonnon kytköksiä sotienjälkeisessä modernismissa" loppuunsaattamiseen
 • Master of Art Murat Turkmen, median, musiikin ja taiteen tutkimus, 28.000
  väitöskirjatyöhön "Re-acclimatizing Humans to Nature: Autonomy and Politics in Ecocritical Art"
 • Filosofian maisteri Elina Vaahensalo, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus, 14.000
  väitöskirjatyöhön "Kahtia jakava vuorovaikutus – Toiseuden tuottaminen verkon keskustelukulttuureissa"
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Marja Valovesi, kulttuurien tutkimus, 28.000
  väitöskirjatyöhön "The Cultured Landscape of Finnish Rock Art"
 • Filosofian maisteri Jane Vuorinen, median, musiikin ja taiteen tutkimus, 7.000
  väitöskirjatyön "Photographic Materialities in Contemporary Art" viimeistelyyn
 • Master of Science Junhua Zhu, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus (CEAS), 28.000
  väitöskirjatyöhön "The Ethics of AI in China: Concerns and Preferred Solutions"
Luotu 17.10.2022 | Muokattu 17.10.2022