Turun yliopistoon kaksi uutta akatemiatutkijaa ja seitsemän tutkijatohtoria biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimukseen

28.04.2022

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on päättänyt akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden rahoituksista. Turun yliopistosta tutkijatohtorin rahoituksen sai seitsemän tutkijaa ja akatemiatutkijan rahoituksen kaksi tutkijaa.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on valinnut yhteensä 22 uutta akatemiatutkijaa ja 32 uutta tutkijatohtoria.

Toimikunta käyttää akatemiatutkijoiden tehtävien rahoitukseen tänä vuonna lähes 10 miljoonaa euroa. Akatemiatutkijoiden valinnoissaan toimikunta painotti tutkimushankkeiden korkeaa tieteellistä laatua, panostusta kansainväliseen yhteistyöhön sekä hakijoiden nousujohteista urakehitystä. Tehtävään saapui 176 hakemusta ja näistä rahoitettiin noin 13 prosenttia.

Akatemiatutkijan viisivuotisen rahoituskauden tavoitteena on tarjota lupaaville tutkijoille laajat ja monipuoliset mahdollisuudet itsenäiseen tutkimustyöhön, edistää oman tutkimusryhmän perustamista ja mahdollistaa oman alan tutkimuksen kehittäminen. Akatemiatutkijoilla odotetaan myös olevan hyvät kansalliset sekä kansainväliset yhteistyöverkostot.

Turun yliopistossa akatemiatutkijan rahoituksen saivat:

  • Alex Dickens, Endokannabinoidijärjestelmä, aivoterveys ja aivosairaudet, 447 650 e
  • Matti Turtola, Lähetti-RNA:n poly(A)-hännän valmistusmekanismi hiivassa ja patogeenisissä sienissä 447 650 e

Rahoitusta seitsemälle tutkijatohtorille

BTY-toimikunta painotti tutkijatohtoreiden valinnassa tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, tutkijan uraa ja itsenäistymistä tukevaa verkostoitumista sekä pyrkimystä kansainväliseen yhteistyöhön.

Rahoitettujen tutkijatohtoreiden rahoituskausi on kolmivuotinen ja toimikunta käyttää heidän rahoitukseensa lähes 9 miljoonaa euroa. Tutkijatohtorihakemuksista rahoitettiin noin 15 prosenttia.

Tutkijatohtorirahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorintutkinnon suorittaneiden tutkijoiden pätevöityminen vaativiin tutkimus- tai asiantuntijatehtäviin sekä edistää heidän siirtymistään kohti itsenäistä tutkijanuraa.

Turun yliopistossa tutkijatohtorin rahoituksen saivat:

  • Katariina Pärnänen, ARES-RISK, Aikuisten Resistomi, Riskit ja Kontribuuttorit, 297 972 e
  • Anna Aatsinki, FinnBrain-tutkimus: suolistomikrobiston kehitys ja toiminnalliset vatsavaivat lapsuudessa, 284 068 e
  • Minna Maria Konert, GNAT-asetyylitransferaasit yhteyttämisen säätelijöinä syanobakteereissa, 278 114 e
  • Francisco Miguel Acosta Manzano, IMMUNOBAT: Ruskean rasvakudoksen yhteys immuunijärjestelmään ihmisillä, InFLAMES, 268 594 e
  • Lea Mikkola, Lonkkanivelen nivelrikon taustan tutkimus yksisolu- ja spatiaalisen transkriptomiikan menetelmin, InFLAMES, 285 114 e
  • Lili Li, Sairauden mekanismien säätelemä synaptinen elinkaari, 272 201 e
  • Ruth Fair-Mäkelä, Soluväliaineen säätelemät immuunivasteen mekanismit imusolmukkeessa, InFLAMES, 289 631 e
Luotu 28.04.2022 | Muokattu 28.04.2022