Turun yliopistoon kolme uutta luonnontieteiden ja tekniikan akatemiahanketta

22.06.2022

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 67 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 93 osahanketta. Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin kolmelle akatemiahankkeelle.

Akatemiahanke on luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnalle (LT) tärkeä rahoitusmuoto tutkimuksen laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi. Toimikunta pyrkii rahoittamaan luonnontieteiden ja tekniikan eri alojen tutkimusta laaja-alaisesti ja ottamaan huomioon alojen erityispiirteet. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä noin 41 miljoonalla eurolla.

Turun yliopistossa akatemiahankkeen rahoituksen saivat:

  • Peltola, Emilia: Biohybridihiilimateriaalit naissukupuolelle tyypillisten hormonien mittauksessa, 492 932 e
  • Todorovic, Milica: Harvinaisten erittäin korkealla kirkkaudella tehtävien synkrotronivalokokeiden ilmakehätieteellistä vaikutusta vahvistetaan käyttämällä uudenlaisia tekoäly menetelmiä (BRILLIANT-AI) / Konsortio: BRILLIANT-AI, 432 033 e
  • Mattila, Seppo: TDE-tapahtumat galaksien ytimissä, 497 110 e

Rahoituspäätöksissä toimikunta korosti etenkin tutkimuksen tieteellistä laatua, uutuusarvoa ja mahdollisuutta läpimurtoihin sekä hankkeen toteutettavuutta. Useissa rahoitetuissa hankkeissa hyödynnetään myös kansainvälisiä infrastruktuureja tai tutkimusohjelmia, joissa Suomi on jäsenenä mukana. Rahoitetuilla hankkeilla on laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja monessa tutkimuksessa pyritään tuottamaan osaratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin.

– LT-toimikunta saa tyypillisesti paljon konsortiohakemuksia ja tänä vuonna noin neljäsosa tutkimussuunnitelmista tuli konsortioilta. Rahoitetuista tutkimussuunnitelmista konsortioiden osuus on noin 30 prosenttia. Mukana on paljon erinomaisia konsortioita, joissa on tutkimusryhmiä paitsi eri organisaatioista, myös eri aloilta jopa toimikuntarajat ylittäen. Kansallisen tutkimusyhteistyön edistäminen onkin ollut yksi LT-toimikunnan pitkän linjan tavoitteista, kertoo toimikunnan puheenjohtaja, professori Leena Ukkonen.

Luotu 22.06.2022 | Muokattu 22.06.2022