Turun yliopistoon uusi Johanna Ivaskan johtama tutkimuksen huippuyksikkö

12.10.2021

Suomen Akatemia valitsi uudeksi huippuyksiköksi Johanna Ivaskan johtaman yksikön, joka tutkii solumekaniikkaa biologisten esteiden toiminnassa. Turun yliopistosta myös Riikka Korja, Kaisa Matomäki ja Teppo Hiltunen ovat mukana nyt valituissa huippuyksiköissä.

Suomen Akatemia on valinnut uudet tutkimuksen huippuyksiköt vuosille 2022–2029. Huippuyksikköohjelmat ovat suomalaisen tutkimuksen menestystarinoita ja tutkimuksen huippuyksiköt kuuluvat oman tieteenalansa kansainväliseen kärkeen.

Professori Johanna Ivaska johtaa huippuyksikköä, jonka aihe on ”Solumekaniikka biologisten esteiden toiminnassa: Voimien ja signaalien integraatio molekyylitasolta kudostasolle”.

Apulaisprofessori Riikka Korja on mukana oppimisen dynamiikan ja interventiotutkimuksen huippuyksikössä, jota johtaa professori Paavo Leppänen Jyväskylän yliopistosta. Dosentti ja akatemiatutkija Kaisa Matomäki on mukana satunnaisuuden ja rakenteiden huippuyksikössä, jota johtaa professori Eero Saksman Helsingin yliopistosta. Apulaisprofessori Teppo Hiltunen on mukana mikrobilääkeresistenssin tutkimuksen monitieteisessä huippuyksikössä, jota johtaa professori Marko Virta Helsingin yliopistosta.

Suomen Akatemia valitsi huippuyksikköohjelmaan 11 yksikköä, joissa työskentelee tutkimusryhmiä yhteensä 11 yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta.

– Valituissa huippuyksiköissä yhdistyvät hyvin kiinnostavalla tavalla erilaiset tieteelliset näkökulmat ja potentiaali merkittävään tieteen uudistamiseen on korkea, kertoo Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja Johanna Myllyharju.

Luotu 12.10.2021 | Muokattu 12.10.2021