Turun yliopistossa sadastuhannes sähköinen tentti – Jo yli puolet tenteistä digitaalisia

17.04.2019

Turun yliopiston opiskelijat ovat voineet tehdä sähköisiä tenttejä jo 2010-luvun alussa. Sähköinen tenttiminen antaa vapauksia tilan ja ajan rajoitteista ja ilmentää hurjaa vauhtia edennyttä opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota laajemmin. 

Tenttien tilastointi aloitettiin Turun yliopistossa vuonna 2012, jolloin sähköisiä tenttejä tehtiin yhteensä alle 500. Vuonna 2018 vastaava luku oli yli 26 000.

Seurantalaskelmien mukaan yliopiston sadastuhannes digitaalinen tentti suoritettiin keskiviikkona 6.3.2019 ja tuona päivänä tenttijöiden keskuudesta arvottiin sadattatuhannetta sähköistä tenttijää edustava opiskelija.

Arpaonni suosi ensimmäisen vuoden biologian opiskelija Elina Nymania. Merkkipaalua juhlistettiin yliopiston hallinnon tiloissa, jossa koulutuksesta vastaava vararehtori Riitta Pyykkö luovutti Nymanille kukkakimpun ja elokuvalippuja.

– On huomionarvoista, että sadastuhannes tenttijä jouduttiin arpomaan. Kyseisenä päivänä meillä oli noin 120 sähköistä tenttijää, mikä kuvastaa niiden kasvanutta suosiota, Pyykkö sanoi.

Nymanin mukaan sähköiset tentit ovatkin olleet hyvä vaihtoehto perinteisille luentosalitenteille.

– Tentit voivat joskus olla hankalana ajankohtana ja mennä vaikka joidenkin kurssikertojen kanssa päällekkäin. Sähköisten tenttien myötä voi itse valita tenttimisajan ja suunnitella paremmin omia opintoja, Nyman pohti.

Sadastuhannes tentti
Vararehtori Riitta Pyykkö, yliopiston sadastuhannes sähköinen tenttijä Elina Nyman ja erikoissuunnittelija Hely Lahtinen.

Yli puolet tenteistä sähköisiä

Vuoden 2015 alussa rehtori Kalervo Väänänen päätti sähköisten tenttien käyttöasteen lisäämisestä. Sähköisen tenttimisen tukeminen on osa yliopiston opetuksen ja oppimisen digitalisaation strategista ohjelmaa.

Sähköisistä tenteistä vastaavan koulutuksen toimialan erikoissuunnittelija Hely Lahtisen mukaan EXAM-tenttijärjestelmään siirtymisen myötä sähköinen tenttiminen on sujuvoitunut huomattavasti. Lähes kaikissa suomalaisyliopistoissa käytössä oleva järjestelmä jalkautettiin Turun yliopistossa kuluneen lukuvuoden aikana ja se korvasi vanhan Tenttis-järjestelmän. 

– Sähköisen tenttimisen tukipalveluiden kehittämisen myötä digitenttien osuus on vuosien mittaan kasvanut merkittävästi. Nykyisellään yli puolet tenteiksi luettavista opintosuorituksista tehdään Turun yliopistossa sähköisesti, Lahtinen hehkuttaa.

Luotu 17.04.2019 | Muokattu 17.04.2019