Tutkija valokeilassa: Sonja Vilenius

01.11.2022

Oikeustieteellisen tiedekunnan Tutkija valokeilassa -uutissarjassa esittelyvuorossa on väitöskirjatutkija Sonja Vilenius.

Tehtävä tiedekunnassa: Väitöskirjatutkija
Suoritetut tutkinnot: Oikeustieteen maisteri
Kiinnostuksen kohteet: Ympäristöoikeus, luonnonvaraoikeus, governance, sääntelyteoria, kaivossopimukset, itsesääntely

Kuvaile urapolkuasi. Miten olet päätynyt nykyiseen tehtävääsi? 

Väitöskirjatutkijaksi päädyin osittain sattuman kautta. Se ei ollut urapolku, jota suunnittelin oikeustieteen opintojen alkutaipaleella, mikä varmasti johtui myös siitä, etten tiennyt juurikaan väitöskirjatutkijana toimimisesta. Kiinnostus tutkijuutta kohtaan kuitenkin heräsi, kun kirjoitin gradua, sillä onnistuin löytämään itselleni erittäin mielekkään ja kiinnostavan aiheen. Kun oli aika saattaa graduprojekti päätökseen, minusta tuntui, että aiheen tutkiminen oli jäänyt kesken ja olisin halunnut ymmärtää ja oppia siitä lisää. Sen vuoksi väitöskirjatutkijaksi hakeminen tuntui luontevalta jatkumolta polkuuni, sillä aihe on pysynyt samana. Saa nähdä, saanko siitä tarpeekseni tämänkään projektin aikana.

Sonja Vilenius Calonian kahvilassa.

Sonja Vileniuksen väitöskirjatutkimuksen aihe on kaivossopimus.

Millaisten projektien (tai projektin) parissa työskentelet parhaillaan?

Päätyöni on oman väitöskirjatutkimukseni edistäminen. Aiheenani on kaivossopimus, joka on kaivoksen vaikutuksille alttiin paikallisyhteisön ja kaivosyhtiön välillä solmittava sopimus, joka käsittelee projektin toteuttamiseen ja hyödynjakoon liittyviä seikkoja. Tämän sääntelyinstrumentin taustalla on pyrkimys kaivosprojektin hyväksyttävyyden saavuttamiseen paikallisten keskuudessa, mikä on erittäin ajankohtainen aihe, sillä samaan aikaan mineraalitarpeiden vain kasvaessa varsinkin uusien kaivosprojektien kohdalla paikallinen vastustus ja vastakkainasettelu ovat tulleet näkyvämmäksi. Vaikka sopimus sinällään on vanha sääntelyväline, on se tässä muodossa uusi suomalaiselle sääntelykokonaisuudelle. Sen vuoksi tutkimukseni käsittelee syitä kaivossopimuksen käyttöönottoon sekä sen hyödyntämismahdollisuuksia.

Ovatko kiinnostuksen kohteesi muuttuneet opiskelujesi jälkeen? 

Sanotaanko näin, että kiinnostuksen kohteet eivät sinällään ole muuttuneet, mutta ne ovat lisääntyneet, kun tietoa on karttunut. Sopimukset ja ympäristöoikeus ovat kuitenkin kiehtoneet minua jo pidemmän aikaa ja tutkimusaiheeni kautta pääsen perehtymään molempiin.

Sonja Vilenius Calonia rakennuksen vieressä.

Sonja Vilenius haluaa haastaa "pieniä harmaita aivosolujaan". 

Jos et olisi tutkija, missä ammatissa olisit? 

Jos nuorelta minulta kysyttäisiin tätä, niin vastaus olisi Hercula Poirot tai joku muu mestarietsivä. Jos tätä ajatusta heijastelee aikuisuuden ammattihaaveisiin, niin se kenties kertoo siitä, että haluan työskennellä paikoissa, joissa pääsen haastamaan ”pieniä harmaita aivosolujani”. 

Mistä innostut? 

Sekä töissä että vapaalla innostun hyvistä keskusteluista, olivatpa ne sitten akateemisia tai arkisia. Mielestäni on kiehtovaa oppia keskusteluiden kautta, miten eri tavoin asioihin voi suhtautua tai maailman nähdä.

Luotu 01.11.2022 | Muokattu 01.11.2022