Tutkimus valottaa kansainvälistyvien yritysten liiketoimintamalli-innovaatioita

09.08.2022

Hiljattain julkaistu tutkimus tarjoaa uutta tietoa kansainvälistyvien pienten ja keskisuurten (pk) yritysten liiketoimintamallin muutoksista. Taina Eriksson, Marikka Heikkilä ja Niina Nummela tarkastelivat kolmen kansainvälistyvän parempaa resilienssiä tavoittelevan suomalaisen pk-yrityksen liiketoimintamalleja.

Laadullisessa tutkimuksessa tunnistettiin viisi erilaista resilienssiä edistävää tekijää: digitalisaatio, strateginen yhteistyö, asiakasläheisyys, resurssien/asiantuntijuuden ketterä hyödyntäminen sekä paranneltu ansaintamalli. Kansainvälistymisen ja liiketoimintamalli-innovoinnin prosessien ohella edellä mainitut viisi resilienssin ajuria muodostavat pk-yrityksen kansainvälisen resilienssin perustan.

Luotu 09.08.2022 | Muokattu 09.08.2022