Tutkimusretkiä kosmokseen -kesälukiossa kartoitettiin olemassa olon perusteita tieteen ja taiteen keinoin

10.08.2022

Tutkimusretkiä kosmokseen -kesälukio toteutettiin 25.7.–5.8.2022 Kevon tutkimusasemalla Utsjoella ja Sodankylän geofysiikan observatoriolla Tähtelässä. Kesälukiossa Turun yliopiston astrobiologia, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatus ja Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorio olivat luomassa uusia lähestymistapoja tieteen, taiteen ja lukio-opetuksen yhteistyöhon. 

Nämä polaarialueen ympäristöt tarjosivat ainulaatuiset puitteet luonnontieteen ja nykytaiteen näkemysten kohtaamiseen ja maailman ilmiöiden monipuoliseen pohtimiseen ja ilmentämiseen.  

– Nyt  toista kertaa järjestetty kesälukio mahdollisti tieteellisen maailmankuvan yhdistämisen taiteen vaihtoehtoisiin ilmaisumuotoihin, todellisuuksiin ja tulevaisuuden kuviin. Tämä vuorovaikutus tarjosi hedelmällisen tavan visualisoida, kokea, käsitellä ja oppia suuria käsitteellisiä kokonaisuuksia, toteavat lukion rehtorit FT Eija Tanskanen Sodankylän geofysiikan observatoriosta , professori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta, dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta sekä Juhani Harjunharja Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:stä. 

Taiteen kurssilla tutustuttiin nykytaiteen moniaistisiin taidemenetelmiin ja prosessinomaisuuteen. Kurssin kantavana teemana oli taiteilijan tutkiva työote, jota sovellettiin niin tehtävissä kuin tarkastelunäkökulmassa. Kokonaisuudessa tarkasteltiin lisäksi saamelaista maailmankuvaa, tähtitaivaan  mytologioita ja mielen maisemia näitä kuvittaen ja maalaten. 

Luonnontieteiden kurssilla tutustuttiin maailmankaikkeuden historiaan ja mittakaavoihin, avaruuden löytöretkiin, elämän edellytyksiin, sekä Maan eliökunnan syntyyn ja kehitykseen. Tämä osuus muodosti astrobiologian temaattisen kurssikokonaisuuden.  

Tutkimusretkiä Kosmokseen -kesälukio vahvisti edelleen näkymiä osallistuvien  tutkijoiden yhteistyölle. Tämä Oulun, Turun ja Lapin yliopistojen yhteinen kurssitoiminta tarjoaa myös siemenen yhteistyölle eriasteisen kurssiopetuksen tarjonnassa, sekä tiedettä ja taidetta yhdistävän opintopolun rakentamiselle maailman eritasoisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi. 
 

Kuva: Utsjoen tunturimaastossa kurssilaiset vaelsivat 14,7 km pituista Arktista aiskvaellusta, tai aikajanaa joka havainnollistaa 14,8 miljardin vuoden pituista maailmankaikkeuden historiaa.

Luotu 10.08.2022 | Muokattu 10.08.2022