Utlysning om forskarkammare, "Manus kammare" för året 2024

17.11.2023

Forskarkammaren, som är president Mauno Koivistos födelsehem och har renoverats till en forskarkammare, förklaras ledig att sökas senast 15.12.2023 före kl. 16.00.

Forskarkammaren på Biskopsgatan 4 är avsedd för en vid Åbo universitets samhällsvetenskapliga fakultet (eller -utbildningsområde) eller vid Åbo Akademi i samhällsvetenskaper inskriven forskarstuderande, som bedriver forskarstudier som huvudsyssla och arbetar med sin doktorsavhandling. Användningen av forskarkammaren beviljas för ett år (1.2.2024-31.1.2025), av särskilda skäl kan användarrätten förlängas medelst separat beslut. Användarrätten är vederlagsfri. Forskaren får använda kammaren även som bostad. Tydligare information om Manus kammare.

Ansökningshandlingarna, till vilka bifogas meritförteckning, forskningsplan, utlåtande av handledaren och bland annat motivering samt önskad användningstid och önskad användningstid för forskarkammaren sänds till Åbo universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten) via webropol-formulär. Åbo universitets samhällsvetenskapliga fakultet väljer besittaren av forskarkammaren.

Närmare upplysningar ges av fakultets förvaltningschef Minna Domander vid Åbo universitet , minna.domander@utu.fi, +358 40 828 2364 och chef for fakultetsadministrationen Tua Henriksson vid Åbo Akademi, tua.henriksson@abo.fi, +358 50 575 1517.

> Ilmoitus suomeksi 

> Call for applications in English 

Luotu 17.11.2023 | Muokattu 17.11.2023