Uudet dosentuurit syventävät oikeustieteellisen tiedekunnan tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyvää tutkimusta

11.05.2022

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan on nimitetty kaksi uutta dosenttia. Rehtori on myöntänyt OTT Daniela Alaattinoğlulle ja OTT Johanna Niemelle dosentin arvon.

Rehtori Jukka Kola on myöntänyt OTT Daniela Alaattinoğlulle dosentin arvon oikeuden ja yhteiskunnan tutkimuksen alalta sekä OTT Johanna Niemelle oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen alalta. Yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.  

Daniela Alaattinoğlulla on laaja kokemus sekä kansainvälisestä että kansallisesta yhteistyöstä ja tutkimuksesta yhteiskunnallisen oikeustutkimuksen alalla. Lisäksi hänellä on kattavaa osaamista sosio-oikeudellisen tutkimuksen alalla. Alaattinoğlun dosentuuri vahvistaa oikeustieteellisen tiedekunnan sukupuolten ja vähemmistöjen oikeudellisen aseman tutkimusta.

Asiantuntijalausunnot Alaattinoğlun tieteellisestä pätevyydestä dosentuuriin antoivat professori emeritus Juha Karhu (Lapin yliopisto) ja professori Eva-Maria Svensson (Gothenburg University), minkä lisäksi tiedekunnan opetustaitotoimikunta katsoi, että Alaattinoğlulla on dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.

Oikeuden ja sukupuolen tutkimuksen dosentiksi nimitetyllä Johanna Niemellä on asiantuntemusta prosessioikeuden ohella oikeuden ja sukupuolen tutkimuksesta. Niemi on toiminut oikeustieteellisen tiedekunnan prosessioikeuden professorin tehtävässä vuosina 2014-2021. Tehtävä on liittynyt erityisesti tasa-arvon ja sukupuolen tutkimukseen. Dosentuurin kautta tiedekunta jatkaa hyvää yhteistyötään Niemen kanssa erityisesti väitöskirjojen ohjauksessa. 

Niemen tieteellinen pätevyys sekä opetustaito on arvioitu professorin tehtävän täytön yhteydessä, minkä perusteella oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Kumpula katsoo, että Niemen kohdalla voidaan luopua sekä asiantuntijalausuntojen että opetustaitotoimikunnan lausunnon hankkimisesta dosentuurihakemuksen yhteydessä.
 

Lisätietoja:

Hallintopäällikkö Noora Kedonperä
nokake@utu.fi
050 577 6371
 

Luotu 11.05.2022 | Muokattu 11.05.2022