Uusi keskusteluälykkyyttä käsittelevä kurssi ja muita Turun kauppakorkeakoulun avoimia yliopisto-opintoja

19.02.2023

Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus sopii ammatillisen osaamisen kehittämiseen, tutkintoon tähtääville ja kaikille kiinnostuneille. Opintoja järjestetään Turussa, Porissa ja verkossa.

Opiskelun voit aloittaa joustavasti lukuvuoden aikana opetusperiodeittain. Seuraavaksi alkavaan IV periodiin kuuluvat opintojaksot järjestetään 13.3. – 30.4.2023. Turun opintojaksoille ilmoittaudutaan ajalla 20.2. – 2.3.2023, Porin yksikön jaksoille 22.2. – 2.3.2023. Opintomaksut ovat 15 euroa/op. Tarkista aikataulut, osallistujakiintiöt ym. tiedot opintojen esittelysivuilta. 

Keskusteluälykkyys ja oman mielen johtaminen vaativissa tehtävissä -kurssi uutuutena tarjonnassa

Uudella johtamisen ja organisoinnin erityiskysymyksiä käsittelevällä kurssilla pääset perehtymään keskusteluälykkyyteen ja oman mielen johtamiseen. Tutustut näiden ilmiöiden osatekijöihin ja siihen, miten ne rakentavat menestyksekästä vuorovaikutusta. Kurssin tavoitteena on, että löydät käytäntöön sovellettavia ajatus- ja toimintamalleja sekä käytännön välineitä vaativien johtamis-, neuvottelu-, konflikti- ja keskustelutilanteiden luontevaan hoitamiseen. 

Kurssin vetäjänä toimii työelämäprofessori Helena Åhman. Kurssi perustuu hänen osaamiseensa ja kokemuksiinsa maailmalla panttivankineuvottelijoiden, sovittelijoiden, professoreiden, neuvottelu- ja tunnetaitojen huippuasiantuntijoiden ja kansainvälistä uraa tehneiden johtajien parissa. Lisäksi kurssilla hyödynnetään vierailijoiden näkemyksiä ja kokemuksia ihmisten kohtaamisesta, johtamisesta ja itsensä johtamisesta vaativissa tilanteissa. Kuulet mielenkiintoisia tarinoita mm. New York Universityn professorilta, nobelistien ajattelua tutkineelta intuitiotutkijalta, Virgin Atlanticin kaupalliselta johtajalta ja entiseltä karhuryhmän operatiiviselta johtajalta.

Kurssi järjestetään Turun kauppakorkeakoulussa 15.3. - 26.4.2023 keskiviikkoisin klo 13:15 - 15, lisäksi ti 28.3. klo 12:15 - 14. Kurssilla työskennellään yhdistäen tiedettä, taidetta ja käytäntöä: käsiteltävillä asioilla on tutkittu tausta, lisäksi teemoja kuvataan taiteen keinoin käytännön soveltamista pohtien. Kurssin laajuus on 2 op. Osallistujakiintiö 30. Ilmoittautuminen alkaa 22.2., opintomaksu 30 euroa.

> Helena Åhman aloittaa Suomen ensimmäisenä keskusteluälykkyyden ja mielen johtamisen työelämäprofessorina Turun kauppakorkeakoulussa

Johtamisen, yritysjuridiikan ja muita kauppatieteiden kursseja lähiopetuksena Turussa

Johtamisen ja organisoinnin opinnoista voit IV opetusperiodilla opiskella muun muassa Strateginen johtaminen 6 op sekä Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op -opintojaksot. Tutustu myös Toimitusketjujen johtaminen 5 op ja Kuluttajakäyttäytyminen 6 op -opintoihin! Yritysjuridiikasta on tarjolla Vero-oikeuden perusteet 4 op, Rahoitusoikeus 6 op ja Työoikeus 6 op -jaksot.

Taloustieteen kysymyksistä kiinnostuneille on tarjolla Rahatalous 5 op -kurssi. Yrittäjyyden opintoihin kuuluvalla Social Value Creation 6 ECTS credits -kurssilla voit tutustua yrittäjyyden rooliin yhteiskunnallisen arvon luomisessa ja siihen, miten sosiaalisiin haasteisiin voidaan vastata yrittäjyydellä erilaisissa organisaatiokonteksteissa kuten kaupallisissa ja sosiaalisissa yrityksissä, julkisissa organisaatioissa ja kansalaisjärjestöissä.

Kansainväliseen liiketoimintaan tarjoavat valmiuksia muun muassa Business Intelligence and the Global Business Environment 6 ECTS credits ja Business in the Baltic Sea Region 6 ECTS credits -kurssit.

Yritys- ja markkinointimaantieteen verkkokurssilta näkemystä alueellisen kehityksen mahdollisuuksiin

Yritys- ja markkinointimaantieteen (5 op) opintojaksolla tutustutaan talousmaantieteen keskeisiin näkökulmiin, jotka auttavat ymmärtämään yritysten ja toimialojen sijaintiin liittyviä tekijöitä, kuluttajien aluekäyttäytymistä sekä alueellisen kehityksen prosesseja. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää keskeisiä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teknologisia muutostrendejä sekä niiden vaikutuksia yritysten ja toimialojen sijaintiin ja aluekehitykseen. 

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina 15.3. - 26.4.2023. Jaksoon sisältyy opetusta keskiviikkoisin klo 14:15 - 15:45. Osa luennoista pidetään reaaliaikaisesti, osa on tallenteina. Tentti suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Luento-opetuksen ohella opintoihin kuuluu ryhmätyö, jossa tutustutaan eri toimialoihin globaalissa kontekstissa.

Valmiuksia liike-elämän viestintään

Kielten ja liikeviestinnän kursseilla voit kehittää liike-elämässä tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintätaitojasi. Kursseilla voit hankkia myös kansainvälisessä toiminnassa tarvittavia valmiuksia käyttää kaupallis-taloudellista erityiskieltä.

Yritysviestintä ja vuorovaikutusosaaminen 3 op, Mainonnan kieli 3 op, Le monde des affaires 3 op ja Monikielinen yritysviestintä (englanti-ruotsi-saksa) 3 op -kurssit järjestetään lähiopetuksena Turussa. Saksan kielen ja liikeviestinnän Wirtschaftsdeutsch IV 3 op -kurssille voi osallistua verkossa.

Porin yksikössä yritysjuridiikkaa verkko-opintoja, muita kursseja lähiopetuksena

Yritysjuridiikan kursseista voit opiskella Vero-oikeuden 5 op kokonaan verkossa. Kurssiin sisältyy luentotallenteita ja harjoitustyö. Verkossa voit seurata myös Työoikeus 6 op ja Rahoitusoikeus 6 op -kurssien reaaliaikaiset luennot. Opintojaksojen tentit suoritetaan Exam-tenttipalvelussa, joka on käytettävissä useissa korkeakouluissa.

Porin yliopistokeskuksessa voit osallistua lähiopetuksena järjestettäville Muutoksen johtaminen 5 op, Organisaatiokäyttäytyminen ja johtajuus 5 op, Yritysjuridiikan perusteet 3 op sekä Tieteellisen tutkimuksen perusteet 2 op -opintojaksoille. Tarkemmat tiedot löytyvät Porin yksikön opintojen esittelysivuilta.

Luotu 19.02.2023 | Muokattu 28.02.2023