Uusi MOOC johdattaa kestävään kehitykseen ja kasvatukseen – kurssi suoritettavissa myös avoimessa yliopistossa

19.10.2021

Oliko filosofi Georg Henrik von Wright oikeassa, kun hän sanoi, että vain katastrofit opettavat ihmistä? Muun muassa tätä pohditaan Turun yliopiston Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen MOOCissa. Kurssi tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja taitoja kaikille kestävän kehityksen kysymyksistä kiinnostuneille. Opintosuorituksen voi tehdä osana tutkinto-opintoja tai avoimessa yliopistossa.

Kaikille avoin oppimisympäristö Digicampuksessa

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen MOOC on tuotettu Turun kasvatustieteiden tiedekunnan ja alan tutkijoiden yhteistyönä. MOOC julkaistiin lokakuussa 2021 Digicampus-alustalla, jossa se on tarjolla kaikille kiinnostuneille avoimena ja maksuttomana verkkokurssina.

Kurssin keskeisenä tavoitteena on ensinnäkin avata kestävän kehityksen tulkintakehystä ja toiseksi hahmottaa sitä, miten suuri merkitys kasvatuksella ja koulutuksella on kestävän kehityksen näkökulman edistämisessä ja vahvistamisessa, kertoo erikoistutkija Juhani Tähtinen, yksi kurssin vastuuopettajista. Kurssilla käsitellään kestävän kehityksen viitekehystä ja siihen liittyviä haasteita ja tavoitteita laajasti ja monesta näkökulmasta - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta.

Myös kestävää kehitystä edistävää kasvatusta ja koulutusta tarkastellaan kurssilla monipuolisesti, toteaa avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelija Eija Siltari. Kurssin eri osioissa kulkee vahvasti mukana pohdinta siitä, miten yksilöt ja yhteiskunnat sekä globaalit yhteisöt voivat edistää omalla toiminnallaan kestävän kehityksen ideaalien todentumista.

- Kurssi antaa valmiuksia tarkastella ihmisten elämää ja elämäntapaa, maailmaa, kulttuuria ja kasvatus- ja koulutuskysymyksiä sekä niitä koskevia muutospaineita laajasti. Se antaa myös tulkintoja siitä, miten meidän ihmisten tulisi muuttaa elämänorientaatiotamme, jotta kestävän kehityksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa nyt ja tulevaisuudessa.  

Monipuolinen aineisto oman osaamisen kehittämisen tukena

MOOC sisältää neljä erillistä teema-aluetta opiskelumateriaaleineen ja -tehtävineen. Eri teemoihin liittyviä tehtäviä voi opiskella itsenäisesti. Tehtävien tavoitteena on kehittää omaa ajattelua ja asiantuntemusta.

- Materiaaleina on useita eri alustuksia, asiantuntijoiden keskusteluja, erilaisia podcasteja ja oheiskirjallisuutta, kertoo Tähtinen. Esimerkiksi opintojakson kolmannessa osiossa, ”Kestävä kehitys, kasvatus- ja koulutus” professori Veli-Matti Värri alustaa ensin kestävän kasvatuksen ja koulutuksen tematiikasta, minkä jälkeen aihetta puretaan vielä kahdeksan asiantuntijan ja opiskelijan voimin pyöreänpöydän keskustelussa.

- MOOCista voi halutessaan tehdä kolmen opintopisteen laajuisen opintosuorituksen, kertoo Siltari. Tutkinto-opinnoissa suoritusmahdollisuus on tarjolla kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille. Opintosuorituksen voi tehdä myös ilmoittautumalla opintoihin avoimessa yliopistossa. Kurssi voi suorittaa syys- tai kevätlukukaudella ja sen opintomaksu on 45 euroa. Avoimessa yliopistossa kurssi sopii erityisesti kasvatustieteiden tutkintoon tähtääville, mutta myös esimerkiksi kaikille kasvatusalalla tai ohjaustehtävissä toimiville.

Luotu 19.10.2021 | Muokattu 19.10.2021