Vähemmistöjä suomalaisessa sarjakuvassa tutkivalle hankkeelle 510 000 euron rahoitus

25.10.2022

Svenska litteratursällskapet i Finland on myöntänyt Ralf Kaurasen johtamalle tutkimushankkeelle 510 000 euron rahoituksen.

Tutkimushankkeessa Mångfald i finländsk seriehistoria: minoriteter och självrepresentation (Moninaisuus suomalaisessa sarjakuvassa: vähemmistöt ja itserepresentaatio) tarkastellaan vähemmistöihin kuuluvien sarjakuvantekijöiden roolia Suomen sarjakuvahistoriassa sekä sitä, kuinka tekijät ovat käsitelleet teoksissaan vähemmistöä koskevia kysymyksiä.

Hankkeen tutkijat selvittävät, miten suomalaisissa sarjakuvissa on käsitelty vähemmistöjen asemaa ja kuinka sarjakuvat ovat muovanneet vähemmistöjen identiteettejä. Tutkijat korostavat, että vähemmistöön kuuluvien tekijöiden sarjakuvat ovat osa suomalaista sarjakuvakulttuuria niin historiallisesti kuin nykypäivänäkin.

– Tämän rahoituksen merkitys on suuri monella tavalla. On vielä suhteellisen harvinaista, kansainvälisestikin, että sarjakuvatutkimus pääsee suurten hankerahoitusten piiriin. Rahoituksen avulla pääsemme tutkimaan ylipäätään suhteellisen vähän tutkittua suomalaista sarjakuvahistoriaa, ehkä jopa hieman yllättävästä näkökulmasta, joka varmasti tulee paljastamaan uusia piirteitä vähemmistötekijöiden merkityksestä, toimintatavoista ja tietenkin sarjakuvista, sanoo hankkeen johtaja Ralf Kauranen.

Tutkijat keskittyvät hankkeessa sarjakuva-alalla toimineisiin naisiin, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin sekä ruotsinkielisiin sarjakuvantekijöihin. Samalla he tarkastelevat yksittäisten sarjakuvantekijöiden roolia taiteen kehityksessä. Hankkeessa sarjakuvaa lähestytään sekä sosiologisesta että kirjallisuustieteellisestä näkökulmasta.

Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineeseen sijoittuvassa hankkeessa työskentelevät sosiologi Kaurasen lisäksi kirjallisuudentutkijat Leena Romu ja Anna Vuorinne. Hankkeen kesto on kolme ja puoli vuotta.

Kuva on Thomas i Brännby -kirjasta, joka on julkaistu suomeksi nimellä Turmiolan Tommin elämäkerta.

Luotu 25.10.2022 | Muokattu 25.10.2022