Valmistuitko meiltä maisteriksi vuonna 2016 tai tohtoriksi 2018? Vastaa uraseurantakyselyyn!

06.10.2021

Turun yliopiston uraseurantakysely on käynnissä 13.12.2021 saakka. Tänä vuonna kyselyyn toivotaan vastauksia Turun yliopistossa vuonna 2016 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä vuonna 2018 tohtorin tutkinnon suorittaneilta. Kyselyn avulla yliopisto pystyy paremmin kehittämään opetussuunnitelman sisältöä työelämän tarpeita vastaaviksi. Vastaukset vaikuttavat myös yliopiston valtiolta saamaan rahoitukseen.

Tämän syksyn uraseurannat käynnistyivät lokakuun alussa ja päättyvät 13. joulukuuta. Kohderyhmää eli vuonna 2016 ylemmän korkeakoulututkinnon tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneita sekä vuonna 2018 tohtorin tutkinnon suorittaneita lähestytään sähköpostitse, tekstiviestillä ja kirjeellä.  Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella.

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistuneiden tilanteesta sekä heidän kyselyhetken työstään. Valmistuneita pyydetään myös arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä.

– Hyödynnämme vastauksia laajasti ohjauksen ja opetuksen kehittämisessä erityisesti sen suhteen, miten koulutustemme sisällöt vastaavat työelämän tarpeisiin. Vastaathan kyselyyn, mikäli olet saanut pyynnön, arvostamme vastauksia kovasti, sanoo Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn.

Vastaukset auttavat opetussuunnitelmatyössä

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Uraseurantakyselyt lähetetään kaikille maistereille viisi vuotta ja tohtoreille kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Uraseurantaa on tehty jo 15 vuoden ajan.

Alumneilta kerättävä tieto on tärkeä tietolähde opetussuunnitelmatyössä. Yliopistolle on tärkeää saada tietoa laajasti työmarkkinoilta, jotta ratkaisut koulutusten sisällöistä pystytään tekemään mahdollisimman laajapohjaisen tiedon perusteella.

– Opetussuunnitelmatyö vuosille 2022–2024 on juuri alkamassa. Opetussuunnitelmatyössä hyödynnämme työelämän osaamistarpeiden analyysiä sekä kuulemme työelämän edustajia. Tarkastelemme erityisesti sitä, miten koulutustemme osaamistavoitteet toteutuvat sekä oman alan syvällisen tietopohjan että yleisten työelämätaitojen osalta, vararehtori Björn kertoo.

(Mikäli kuulut kyselyn kohderyhmään, mutta et ole saanut kyselyä ja haluaisit vastata, otathan yhteyttä juha.sainio@utu.fi.)

Luotu 06.10.2021 | Muokattu 06.10.2021