Asiasana: Uraseuranta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Valmistuitko meiltä maisteriksi vuonna 2016 tai tohtoriksi 2018? Vastaa uraseurantakyselyyn!

06.10.2021

Turun yliopiston uraseurantakysely on käynnissä 13.12.2021 saakka. Tänä vuonna kyselyyn toivotaan vastauksia Turun yliopistossa vuonna 2016 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä vuonna 2018 tohtorin tutkinnon suorittaneilta. Kyselyn avulla yliopisto pystyy paremmin kehittämään opetussuunnitelman sisältöä työelämän tarpeita vastaaviksi. Vastaukset vaikuttavat myös yliopiston valtiolta saamaan rahoitukseen.

Kyky oppia ja omaksua uutta kehittyy yliopisto-opintojen aikana

09.06.2020

Yliopistojen valtakunnallisten uraseurantakyselyiden tulokset kertovat, että tärkeimpiä työelämässä tarvittavia taitoja ovat kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot, stressinsietokyky sekä ongelmanratkaisutaidot. Ala- ja tehtäväkohtaisia eroja on, mutta nämä keskeiset taidot tarvitaan useimmissa työtehtävissä.