Valmistuitko meiltä maisteriksi vuonna 2018 tai tohtoriksi vuonna 2020? Vastaa uraseurantakyselyyn!

02.10.2023

Turun yliopiston uraseurantakysely on käynnissä 11.12.2023 saakka. Tänä vuonna kyselyyn toivotaan vastauksia Turun yliopistossa vuonna 2018 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä vuonna 2020 tohtorin tutkinnon suorittaneilta.

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Tänä vuonna vuorossa ovat vuonna 2018 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä vuonna 2020 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistuneiden tilanteesta sekä heidän kyselyhetken työstään. Valmistuneita pyydetään myös arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä.

Turun yliopisto lähestyy kyselyn kohderyhmään kuuluvia kirjeillä, tekstiviestillä ja sähköpostilla. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella.

Miksi uraseurantaa tehdään?

Valmistuneiden vastaukset antavat yliopistolle arvokasta tietoa siitä, miten koulutukset vastaavat työelämän tarpeisiin ja miten tarpeet voidaan huomioida opetussuunnitelmissa mahdollisimman hyvin. Vastaukset vaikuttavat myös yliopiston valtiolta saamaan rahoitukseen.

– Toivomme, että myös tänä vuonna alumnimme aktivoituvat vastaamaan! Meille on tärkeää saada tietoa laajasti työmarkkinoilta. Valmistuneiden vastaukset auttavat myös nykyisiä opiskelijoita hahmottamaan mahdollisuuksiaan ja eri alojen osaamistarpeita, Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn sanoo.

Uraseurantakyselyn toteuttaa Turun yliopiston työelämäpalvelut. Mikäli kuulut kyselyn kohderyhmään, mutta et ole saanut kyselyä ja haluaisit vastata, otathan yhteyttä Turun yliopiston työelämäpalveluihin (rekry@utu.fi).

Luotu 02.10.2023 | Muokattu 02.10.2023