Käynnissä oleva uraseurantakysely auttaa yliopistoa kehittämään koulutusta

01.10.2020

Uraseurantakyselyyn toivotaan vastauksia Turun yliopistossa vuonna 2015 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä vuonna 2017 tohtorin tutkinnon suorittaneilta. Kyselyn avulla yliopisto pystyy paremmin kehittämään opetussuunnitelman sisältöä työelämän tarpeita vastaaviksi. Vastaukset vaikuttavat myös yliopiston rahoitukseen.

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Uraseurantakyselyt lähetetään maistereille viisi vuotta ja tohtoreille kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Kyselyt toteutetaan yliopistojen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston kanssa yhteistyönä.

Syksyn 2020 uraseurannat käynnistyvät lokakuussa ja niiden kohderyhmänä ovat vuonna 2015 ylemmän korkeakoulututkinnon tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneet sekä vuonna 2017 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Valmistuneita lähestytään loka- ja marraskuussa joko tekstiviestillä, kirjeitse tai sähköpostitse. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella.

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä. Vastaukset auttavat yliopistoa kehittämään koulutustensa sisältöä vastaamaan paremmin työelämän haasteisiin.

Tulevaisuuden työelämän tarpeet huomioon opetussuunnitelmassa

Uraseurantakyselyssä alumnit kertovat mm. tällä hetkellä eri työtehtävissä tarvittavasta osaamisesta. Yliopistolle on tärkeää saada tietoa laajasti työmarkkinoilta, jotta pystytään mahdollisimman laajapohjaisen tiedon valossa tekemään itsenäisiä ratkaisuja koulutuksen sisällöistä.

Yliopiston Aurora-lehdessä nostettiin esille tulevaisuuden koulutuksen painopistealueet työelämän vaatimusten näkökulmasta. Työelämään siirtymistä tuetaan tiiviin työelämäyhteistyön avulla ottaen työmarkkinoiden tarpeet paremmin huomioon jo opetussuunnitelmatyössä. Työelämän kehittymisestä tarvitaan säännöllistä tietoa, jotta ymmärtäisimme paremmin, minkälaiseen tulevaisuuden työhön opiskelijat koulutetaan.

– Huomisen haasteet ovat monimutkaisia ja niiden ratkaiseminen vaatii laaja-alaista asiantuntemusta. Opiskelijat on varustettava sellaisilla taidoilla, että he pystyvät kohtaamaan monimutkaisen maailman haasteineen, toteaa Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn Aurora-lehden haastattelussa.

Teksti: Elina Laiho

Kuva: Hanna Oksanen

Luotu 01.10.2020 | Muokattu 01.10.2020