Valmistuitko meiltä maisteriksi vuonna 2017 tai tohtoriksi 2019? Vastaa uraseurantakyselyyn!

19.10.2022

Turun yliopiston uraseurantakysely on käynnissä 13.12.2022 saakka. Tänä vuonna kyselyyn toivotaan vastauksia Turun yliopistossa vuonna 2017 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä vuonna 2019 tohtorin tutkinnon suorittaneilta.

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Uraseurantakyselyt lähetetään kaikille maistereille viisi vuotta ja tohtoreille kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Uraseurantaa on tehty jo yli 15 vuoden ajan.

Turun yliopisto lähestyy kyselyn kohderyhmään kuuluvia kirjeillä, tekstiviestillä ja sähköpostilla. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella.

Miksi uraseurantaa tehdään?

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistuneiden tilanteesta sekä heidän kyselyhetken työstään. Valmistuneita pyydetään myös arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä.

Vastausten avulla yliopisto pystyy paremmin kehittämään opetussuunnitelman sisältöä työelämän tarpeita vastaaviksi. Vastaukset vaikuttavat myös yliopiston valtiolta saamaan rahoitukseen.

Autat kehittämään koulutusta ja nykyopiskelijoiden urasuunnittelua

Alumneilta kerättävä tieto on tärkeä tietolähde opetussuunnitelmatyössä. Yliopistolle on tärkeää saada tietoa laajasti työmarkkinoilta, jotta ratkaisut koulutusten sisällöistä pystytään tekemään mahdollisimman laajapohjaisen tiedon perusteella.

Valmistuneiden vastaukset ja näkemykset auttavat nykyisiä opiskelijoita hahmottamaan mahdollisuuksia ja eri alojen osaamistarpeita.

– Uraseurantakyselyn vastaukset ovat meille hyvin tärkeitä koulutustemme kehittämisessä.  Arvostamme todella vastauksia ja kiitän jo etukäteen alumnejamme, jotka antavat aikaansa ja vastaavat kyselyyn, Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn sanoo.  

Mikäli kuulut kyselyn kohderyhmään, mutta et ole saanut kyselyä ja haluaisit vastata, otathan yhteyttä Turun yliopiston työelämäpalveluihin (oscar.nyman@utu.fi).

Luotu 19.10.2022 | Muokattu 19.10.2022