Varha on tuhansien opiskelijoiden harjoittelupaikka

13.11.2023

Varha eli Varsinais-Suomen hyvinvointialue on alueemme suurin sosiaali- ja terveysalan työnantaja. Tästä syystä myös monet Turun korkeakoulujen opiskelijat suorittavat alojensa työharjoitteluita Varhan toimipisteissä, kuten sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä sosiaalipalveluissa.

– Varhalla työskentelee 23 000 sote-alan ammattilaista ja heidän lisäkseen työharjoittelunsa suorittaa vuosittain noin 8000 korkeakouluopiskelijaa. Koko henkilökunta on sitoutunut ohjaamaan opiskelijoita, kertoo Varhan opetus- ja koulutuspäällikkö Terhi Kivijärvi.

Kivijärven mukaan opiskelijat tekevät harjoittelunsa aikana usein töitä monialaisissa tiimeissä, joissa esimerkiksi lääketieteen ja hoitotyön opiskelijat hoitavat potilaita yhdessä ohjaajiensa valvonnassa. Myös vertaisoppimista opiskelijoiden välillä hyödynnetään harjoittelujen aikana.

Työharjoittelu antaa opiskelijoille hyvät lähtökodat työelämään ja harjoitteluilla on usein opiskelijoille työllistävä vaikutus. Työelämään siirtyminen kuitenkin edellyttää valmistumista, sillä sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden oikeus harjoittaa ammattiaan vaatii ammattioikeuden vahvistamisen Valviralta. Esimerkiksi tästä syystä sosiaali- ja terveysaloilla opiskelevien valmistumisprosentti on korkea.

– Opiskelijat ovat meidän tulevia työtovereitamme ja heidän merkityksensä on meille korvaamaton. Vaikka Varha on ollut olemassa vasta vähän aikaa, suuntaus selvästi on, että yhä varhaisemmassa vaiheessa opiskelijat ”imetään” työelämään henkilöstöpulan vuoksi. Opiskelijat myös hyväksilukevat loppuvaiheen opintoja enenevässä määrin työsuhteessa tehdyllä työllä, toteaa Kivijärvi.

Harjoitteluja suoritetaan ympäri vuoden ja myös lukukausien ulkopuolella, esimerkiksi kesälomalla. Sosionomiopiskelija Anu Varjo suorittu työharjoittelunsa kesällä Auranlaakson asumisyksikössä, vaativien vammaispalveluiden parissa. Hän kertoo saaneensa koulutuksestaan hyvät valmiudet asiakkaan kohtaamiseen.

– Harjoittelun suurin hyöty minulle oli ennalta tuntemattoman asiakasryhmän kohtaaminen. Nyt osaan suhtautua erilaisuuteen jälleen vähän paremmin, ja lisäksi tunnistan paremmin erilaisia tuen tarpeita, Varjo summaa harjoitteluaan.

Turun korkeakouluissa on tuhansia osaajia ja yli 40 000 opiskelijaa. Tutkimus-, koulutus- ja innovaatioyhteistyö on tiivistä ja valtaosa toiminnoista sijoittuu yhteiselle laajalle kampusalueelle. Korkeakoulut luovat hyvinvointia, vetovoimaa ja kilpailukykyä yhdessä kaupungin, elinkeinoelämän, sairaanhoitopiirin ja muiden toimijoiden kanssa. Turussa tehdään yhdessä!

Luotu 13.11.2023 | Muokattu 07.05.2024