Varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen voi hakea nyt myös avoimen väylän kautta

30.04.2020

Turun yliopiston opiskelijavalinnassa on avattu uusi avoimen väylän hakukohde. Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan Rauman opettajankoulutuslaitokselle valitaan väylän kautta 20 opiskelijaa. Hakuaika Opintopolku-palvelussa on 4. - 18.5.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nostanut varhaiskasvatuksen opettaja-opiskelijoiden sisäänottomääriä vuosittain alan työvoimapulasta johtuen, kertoo koulutussuunnittelija Merja Mansikkamäki. Raumalle valitaan tänä vuonna varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan yhteishaussa 100 opiskelijaa, englanninkieliseen tutkinto-ohjelman haussa 20 ja avoimen väylässä 20 opiskelijaa.

- Monilla hakijoilla on jo ennen tutkinto-opiskelijaksi pääsyä suoritettuna avoimen yliopiston tai korkeakoulun opintoja, jolloin valmistumista on tarkoituksenmukaista nopeuttaa. Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa on kehitetty hakuväyliä juuri näille opiskelijoille. Tavoitteena on joustavoittaa aiempia opintoja tehneiden hakua ja opintojen suorittamista. Avoimen väylä onkin tarkoitus vakiinnuttaa osaksi varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon opiskelijavalintaa, toteaa Mansikkamäki. Kyseessä on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, joka tuottaa kelpoisuuden toimia opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Avoimen väylän kautta 180 opintopisteen laajuinen tutkinto on mahdollista suorittaa noin kahdessa vuodessa, kun siihen muulloin varataan kolme vuotta.

Hakijoilta edellytetään opintoja vähintään 50 opintopistettä ja soveltuvuus alalle

Avoimen väylässä hakijoilta edellytetään vähintään kasvatustieteen perusopinnot ja joko kasvatustieteen aineopinnot tai jokin sivuaineopinnoiksi kelpaava opintokokonaisuus, kertoo opintoneuvoja Susanne Leväniemi. Suosittuja sivuaineita ovat esimerkiksi erityispedagogiikan ja psykologian perusopinnot. Myös harvinaisemmat sivuainevalinnat voivat tukea varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alaista asiantuntemusta.

- Avoimen väylän opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe perustuu suoritettuihin opintoihin, toinen vaihe on soveltuvuuskoe, jonka perusteella tehdään lopullinen valinta. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan työtehtäviin.

- Koska tämä väylä on meillä käytössä nyt ensimmäistä kertaa, ei vielä ole tietoa, miten paljon opintoja hakijoilla on ja mihin pisterajat asettuvat, toteaa Leväniemi. Tutkinto-ohjelmaan sisältyvien opintojen suorittaminen joustavasti avoimessa yliopistossa kuitenkin kannattaa, sillä ne parantavat mahdollisuuksia valinnassa ja voivat viedä tutkintotavoitetta eteenpäin. Suorituksilla voi lyhentää työstä tarvittavaa opintovapaata. Tutkinto-opinnoissa on varattava aikaa lähiopetukseen osallistumiseen noin kahden opiskeluvuoden aikana.

Rauman kampus tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön ja viihtyisän opiskelumiljöön

Rauman kampuksella opiskelee noin 1 000 opettajaopiskelijaa neljässä eri tutkinto-ohjelmassa. Opettajankoulutuslaitoksella opiskellaan suurelta osin pienryhmissä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa myös yli tutkinto-ohjelmarajojen, kuvailee koulutussuunnittelija Pirjo Lehti.

- Varhaiskasvatuksen opiskeluun tuo uusia tuulia tammikuussa 2021 avautuva harjoittelupäiväkoti Rauman Pikkunorssi. Se mahdollistaa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan havainnoinnin liittämisen yhä kiinteämmin osaksi opiskelua. Teemme myös tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.

- Opiskelukaupunkina Rauman etuja ovat lyhyet välimatkat ja suuria kaupunkeja edullisemmat elinkustannukset. Opiskelijatoiminta on vireää ja yhteishenki tiivis. 

Lisätietoja: opintoneuvonta oporauma@utu.fi

Luotu 30.04.2020 | Muokattu 30.04.2020