Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinto Laura Niemelle Turun kauppakorkeakouluun

23.09.2022

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT) jakoi 22.9.2022 ensimmäistä kertaa Vuoden Yrittäjyystutkimus -tunnustuspalkinnon. Palkinnon voitti Laura Niemi, jonka palkittu väitöstutkimus keskittyi uuden arvon luomisen monimutkaiseen ja dynaamiseen ilmiöön.

Tutkimus tuottaa uutta, käytännönläheistä tietoa yrittäjien ja kuluttajien vuorovaikutuksesta sekä siitä, miten yrittäjät voivat hyödyntää sitä paitsi kuluttajien muuttuviin tarpeisiin vastaamiseen, myös uusien, kestävämpien markkinoiden luomiseen yhdessä kuluttajien ja muiden toimijoiden kanssa. Yrittäjien lisäksi tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää mm. johtajat, päätöksentekijät sekä yrittäjyyden koulutuksen ja kehittämisen parissa työskentelevät.

Väitöskirjan ohjasivat Pekka Stenholm ja Elina Jaakkola Turun yliopistosta.

Palkinto myönnetään ansioituneelle, suomalaisessa yliopistossa, korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa toteutetulle yrittäjyystutkimukselle. Palkittavan tutkimuksen valinnassa keskeinen kriteeri on tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyys yritystoiminnassa.

Laura Niemi

Luotu 23.09.2022 | Muokattu 23.09.2022