WORK2023-konferenssin abstraktikutsu avoinna 28.2.2023 saakka

16.01.2023

Monitieteinen kansainvälinen työn ja työelämän tutkimuksen WORK2023-konferenssi järjestetään Turussa hybridinä 23.-25.8.2023. Konferenssin abstraktikutsu on nyt avattu ja se päättyy 28.2.2023. Konferenssissa esitetyistä abstrakteista julkaistaan sähköinen abstraktikirja.

Vuoden 2023 konferenssin teema Digitaalinen kapitalismi: riskit ja mahdollisuudet käsittelee useimpien laajojen yhteiskunnallis-taloudellisten ja työtä koskevien muutosten taustalla olevia tekijöitä. Teknologioiden ja digitaalisen kapitalismin ratkaisevat roolit ovat tulleet monin eri tavoin näkyviksi COVID-19-pandemian aikana. Teknologioilla on valta mahdollistaa ja vauhdittaa kehitystä, tarjota parannuskeinoja ja tuoda esiin sekä edistää kestävän kehityksen ja samanarvoisuuden mekanismeja. Teknologioiden keinoin on kuitenkin myös mahdollista kasvattaa entisestään erityyppisiä eriarvoisuuden, epätasa-arvon tai kestämättömän kehityksen suuntia, niin kansallisesti kuin globaalisti.

WORK2023-teema kutsuu tutkimuspapereita, postereita ja esityksiä, joissa teemaa voi lähestyä monista eri näkökulmista. Konferenssissa kokoontuu yhteensä 18 monitieteistä työryhmää. WORK2023 toivottaa tervetulleeksi esitykset ja alustukset eri tieteenaloilta, ja on avoin eri tieteenalojen menetelmällisille ja teoreettisille näkökulmille.

Lisätietoja työryhmistä ja linkki abstraktijärjestelmään löytyy konferenssin kotisivuilta. 

Lisätietoja: work2023@utu.fi

Luotu 16.01.2023 | Muokattu 18.01.2023