Yliopisto seuraa henkilömäärärajoituksessa ja etätyölinjauksessa alueviranomaisten päätöksiä

09.02.2022

Yliopistossa noudatetaan tarkasti suojaohjetta ja yliopiston tiloissa käytetään maskeja. Yliopiston henkilömäärärajoituksessa ja etätyölinjauksessa seurataan alueviranomaisten päätöksiä.

Yliopiston koronajohto päätti 9.2.2022, että yliopisto kytkee 50 henkilön henkilömäärärajoituksen päättymisen aluehallintoviranomaisen päätöksiin rajoituksien purkamisesta.

Yliopistossa tehdään etätyötä, jos se on työtehtävien puolesta ja yhdessä esihenkilön kanssa arvioituna mahdollista. Lähiopetuksen toteuttaminen vaatii työn tekemistä myös kampuksella opetushenkilöstöltä sekä niiltä hallinto- ja tukipalveluilta, joiden työtehtäviin liittyy opetuksen tukeminen. Koronajohto päätti, että tämä linjaus on voimassa niin kauan kuin aluekoordinaatioryhmien (Varsinais-Suomi, Satakunta) antamat alueelliset etätyösuositukset ovat voimassa. Linjaus on ensisijainen yliopiston etätyöohjeessa mainittuihin järjestelyihin nähden. Muutoksista tiedotetaan henkilöstölle erikseen.

Yliopiston tiloissa noudatetaan edelleen tarkasti yliopiston suojaohjetta. Yliopiston tiloissa käytetään maskia. Ilman maskia voidaan olla vain, jos tilassa ollaan yksin, tai jos lähikontaktit on estetty erityisjärjestelyin.

Yliopiston koronajohto on linjannut jo aiemmin, että lähiopetukseen palataan asteittain maanantaista 31.1. alkaen. Lähiopetusta lisätään niiltä osin kuin on mahdollista, esimerkiksi pienryhmäopetusta ja opinnäytetöiden ohjausta voidaan järjestää kampuksella. Tavoitteena on palata kokonaan normaaleihin lähiopetusjärjestelyihin maaliskuussa kolmannen periodin loppuun mennessä. Opetusjärjestelyistä tarkemmin tiedottavat tiedekunnat ja opintojaksojen vastuuopettajat tiedekuntien käytänteiden mukaisesti.

Yliopisto on toistaiseksi keltaisen koronavalon tasolla kaikilla kampuksillaan. Koronavalomalli määrittää koronavirukselta suojautumisen tason Turun yliopistossa. Koronajohto arvioi yliopiston siirtymistä vihreän koronavalon tasolle sitä mukaa, kun rajoituksia voidaan keventää.

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

> Yliopiston koronavalomalli

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 09.02.2022 | Muokattu 09.02.2022