Yliopistossa pyritään palaamaan lähiopetukseen syksyllä vaiheittain

28.04.2021

Turun yliopiston koronajohto on päättänyt päälinjoista, joiden mukaan tiedekunnat suunnittelevat syksyn 2021 opetusjärjestelyt. Syksyn tärkeimmäksi teemaksi nostetaan opiskelijoiden sosiaalisten kontaktien ja turvallisen fyysisen yhteisöllisyyden palauttaminen.

Nyt tehdyissä linjauksissa on erilaisia skenaarioita sen mukaan, millä tasolla yliopiston koronavalomalli syylukukauden alkaessa on. Koronavalomalli määrittelee yliopiston suojautumistason ja se määritellään vallitsevien viranomaisrajoitusten pohjalta. Oletuksena on, että koronavalo on syksyllä vihreä tai mahdollisesti keltainen.

– Tavoitteena on toimintojen palauttaminen hallitusti. Opetusjärjestelyt suunnitellaan mahdollisimman turvallisiksi opiskelijoille, opettajille ja muulle opetuksen toteuttamiseen liittyvälle henkilöstölle. Palautumisessa tullaan tarvitsemaan joustavuutta, muuntautumiskykyä ja poikkeusaikana muodostuneiden hyvien käytäntöjen soveltamista. Käytännössä opetus on kyettävä mukauttamaan olosuhteisiin, jotka tiedetään vasta lukuvuoden alkaessa ja jotka voivat muuttua sen kuluessa, rehtori Jukka Kola sanoo.

Koronajohto linjasi, että kaikille ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään heti syyslukukauden alussa orientaatiojakso kampuksella.

Mikäli tautitilanne sallii, toteutetaan pienryhmäopetusta syksyllä kampuksella. Massaluennot pidetään edelleen etänä tai hybridimallilla. Harjoitteluita, laboratoriotyöskentelyä ja tenttejä sekä taito- ja taideaineiden opetusta toteutetaan kampuksilla.

– Opiskelijoiden sosiaalisten kontaktien ja yhteisöllisyyden vahvistaminen pitkän poikkeusajan jälkeen on ensiarvoisen tärkeää. Opetuksen toteutuksessa huomioimme erityisesti syksyllä 2021 aloittavat uudet opiskelijat ja syksyllä 2020 opintonsa aloittaneet opiskelijat, mutta kaikkien opiskelijoiden ryhmämuotoinen opetus järjestetään lähtökohtaisesti kampuksella, koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn sanoo.

Tautitilanteen salliessa kampuksen ryhmätyötilat ja oleskelualueet pyritään saamaan täysipainoisesti käyttöön heti syyslukukauden alussa.

Yliopistossa on parhaillaan valmistelussa laajempi palautumissuunnitelma koronapoikkeustilasta. Siinä linjataan muun muassa syksyn etätyökäytännöistä. Suunnitelma käsitellään koronajohdossa ja siitä tiedotetaan kesäkuun alussa.

> Lisätietoja syksyn opetusjärjestelyistä löytyy yliopistolaisille intranetistä (vaatii kirjautumisen)

> Yliopiston koronavalomalli

> Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa ja lisätietoa palveluista

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi.

Luotu 28.04.2021 | Muokattu 28.04.2021