Kolme tutkielmaa sukupuolesta (Väitös: FM Asta Kihlman, 24.11.2018, taidehistoria)

Turun yliopistossa väittelevä FM Asta Kihlman tarkastelee taidehistorian alaan kuuluvassa tutkimuksessaan kolmen suomenruotsalaisen kuvataiteilijan identiteettipolitiikkaa ja käytäntöjä, joilla taiteilija konstruoi minäkuvaansa. Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin sekä Ellen Thesleffin teosten analyysi pyrkii nostamaan esille taidepuheen taustalle jääviä piilotettuja ja lausumattomia käsityksiä, avauksia ja oletuksia muun muassa seksuaalisuudesta.

 

​Turun yliopiston tiedote 16.11.2018

Kihlmanin katse tarkentuu suomenruotsalaisten kuvataiteilijoiden Beda Stjernschantzin (1867–1910), Sigrid af Forsellesin (1860–1935) sekä Ellen Thesleffin (1869–1954) taiteeseen, taiteilijuuteen sekä taiteen vastaanottoon sukupuolittavassa kritiikki-instituutiossa.

– Kuvataiteilijoiden omakuvat laajenevat tutkimuksessa identiteettipolitiikaksi, jota kutsun minäkuvallisuudeksi. Sitä edustavat Stjernschantzin Omakuva vuodelta 1892, af Forsellesin reliefi Ihmisten taistelu (1887–1903) sekä Ellen Thesleffin ekspressiiviseen värinkäyttöön pohjaava kolorismi, Kihlman kertoo.

Väittelijän mukaan queer-feministinen tutkijanote avaa uusia näkökulmia kolmen taiteilijan tuotantoon ja niiden aikalaiskehyksiä koskevaan tietoon.

– Queer-käsite näyttäytyy analyysissani taiteilijoiden aktiivisina tekoina, moninaisina minäkuvallisuuden muotoina, joilla tavanomaista sukupuolijakoa ylitetään, Kihlman kertoo.

Kihlman pohtii kolmiosaisessa tutkimuksessaan sosiaalista sukupuolta tuottavien valtasuhteiden kiinnittymistä yksilöön, mutta myös niitä vastarinnan paikkoja, joista käsin vallitsevia sukupuolikäsityksiä voi murentaa tai ainakin raaputtaa niiden pintaa.

– Nykyteoriaan pohjaava tulkintani tarjoaa esimerkkejä sekä eksplisiittisesti että potentiaalisesti teoksista löytyvistä sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämisen tavoista, Kihlman summaa.

***

FM Asta Kihlman esittää väitöskirjansa Kolme tutkielmaa sukupuolesta. Identiteettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 24.11.2018 klo 12 (Artium, Janus-sali, Kaivokatu 12, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Leena-Maija Rossi (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Tutta Palin (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

FM Asta Kihlman on syntynyt vuonna 1977 ja kirjoitti ylioppilaaksi Turun iltalukiossa vuonna 1997. Kihlman suoritti korkeakoulututkintonsa (FM) Turun yliopistossa vuonna 2007. Väitöksen alana on taidehistoria.

Väittelijän yhteystiedot: p. 050 400 1360, asta.kihlman@utu.fi

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/kihlman_asta.jpg

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7440-5

 

Luotu 16.11.2018 | Muokattu 27.11.2018