Kuormittavat elämäntapahtumat lisäävät riskiä sairastua astmaan (Väitös: TtM Raija Lietzén, 3.6.2022, kansanterveystiede)

TtM Raija Lietzén osoitti kansanterveystieteen väitöskirjassaan, että lapsuuden ja aikuisiän kuormittavat elämäntapahtumat lisäävät riskiä sairastua astmaan ja astmaoireiluun.

Raija Lietzén tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa lapsuus- ja aikuisiän kuormittavien elämäntapahtumien yhteyttä astmaan aikuisilla. Hän tutki myös aikuisiän myöhempien riskitekijöiden merkitystä lapsuuden vaikeiden tapahtumien ja astmaan sairastumisen välillä sekä kuormittavien aikuisiän elämäntapahtumien yhteyttä astmaoireiluun.

Tutkimuksessaan Lietzén havaitsi, että lapsuusiässä runsaasti kuormittavia elämäntapahtumia kokeneilla henkilöillä oli suurempi riski sairastua astmaan aikuisena kuin niillä henkilöillä, joilla ei ollut vastaavanlaisia lapsuuteen liittyviä kuormitustekijöitä. Tämä riski välittyy osittain aikuisiän astman riskitekijöiden kautta.

– Lapsuuden vaikeat elämäntapahtumat ovat saattaneet vaikuttaa näiden riskitekijöiden kehittymiseen. Kuormittavat elämäntapahtumat, tupakointi, allerginen nuha, alhainen koulutus ja vakava ylipaino olivat tutkimukseni mukaan tällaisia välittäviä tekijöitä, Lietzén sanoo.

Aikuisiän elämäntapahtumien suuren kuormituksen kokeneilla henkilöillä oli kaksinkertainen riski sairastua astmaan verrattuna niihin, jotka eivät olleet kokeneet lainkaan vastaavia elämäntapahtumia.

– Yksittäisistä elämäntapahtumista avo- tai avioero, huomattavat vaikeudet esimiehen kanssa, avio-ongelmien lisääntyminen ja perheenjäsenen vakava sairastuminen lisäsivät astmaan sairastumisen riskiä, Lietzén kertoo.

Astma on kolmanneksi yleisin sairaus suomalaisilla

Kuormittavien aikuisiän elämäntapahtumien yhteyttä astmaoireiluun Lietzén arvioi väitöstutkimuksessaan seuraamalla, kuinka monta kertaa astmaa sairastavat tutkimuksessa tarkastellut henkilöt ostivat sairauden pahenemiseen tarkoitettuja lääkkeitä apteekista. Ilmeni, että runsaasti kuormittavia elämäntapahtumia kokeneet hankkivat kyseisiä astmalääkkeitä elämäntapahtumien jälkeen puolitoista kertaa enemmän kuin ennen elämäntapahtumia, mikä viittaa heidän astmaoireilunsa lisääntymiseen.

– Tutkimukseni toi esiin uutta tietoa ja se syvensi ymmärrystämme astman psykososiaalisista riskitekijöistä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää väestön terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä – erityisesti astman ehkäisyssä ja ehkäisyohjelmien suunnittelussa sekä astmaa sairastavien hoidossa ja ohjauksessa, Lietzén toteaa.

Lietzén tarkasteli väitöstutkimuksessaan 26 000 satunnaisesti valitun työikäisen suomalaisen raportoimien lapsuus- ja aikuisiän kuormittavien elämäntapahtumien yhteyttä aikuisällä puhjenneeseen astmaan ja astmaoireiluun. Tieto astmaan sairastumisesta ja astmaoireilusta perustui viranomaisrekistereistä saatuihin tietoihin.

Astmaa sairastaa noin 10 prosenttia suomalaisista aikuisista. Se on kolmanneksi yleisin sairaus verenpainetaudin ja diabeteksen jälkeen, kun tarkastellaan Kelan erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja. Nykytiedon mukaan astman kehittymiseen vaikuttavat erilaisten ympäristö-, perinnöllisten ja potilaskohtaisten tekijöiden yhteisvaikutus.

***

TtM Raija Lietzén esittää väitöskirjansa ”Lapsuus- ja aikuisiän kuormittavat elämäntapahtumat ja astma aikuisuudessa: yhteys sairastumisriskiin ja oireiluun” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 3.6.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Lauren 2 -luentosali)

Vastaväittäjänä toimii professori Leena Ala-Mursula (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori emeritus Jussi Vahtera (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kansanterveystiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: raija.lietzen@utu.fi

Luotu 27.05.2022 | Muokattu 27.05.2022