Matematiikan oppimistulokset nousuun sähköisten tehtävien avulla (Väitös: FM, KM Einari Kurvinen, 11.12.2020, didaktinen tietotekniikka)

FM, KM Einari Kurvinen tutki väitöskirjatyössään opettajien kanssa tiiviissä yhteistyössä kehitettyä matematiikan sähköistä opintopolkua ViLLE-oppimisympäristössä. Tutkimuksen mukaan viikoittainen yhden tunnin matematiikan harjoittelu sähköisessä ympäristössä parantaa oppilaiden oppimistuloksia merkittävästi. Tuloksien avulla voidaan kehittää oppimisanalytiikan ekosysteemiä.

ViLLE-oppimisympäristö on käytössä noin puolessa Suomen peruskouluista. Oppimisympäristössä toimiva sähköinen matematiikan opintopolku on alusta asti kehitetty tiiviissä yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ollut kehittää aidosti opettajien tarpeisiin vastaava työkalu ja yhdistää käytännön osaamista tutkimustietoon. Einari Kurvinen tutki väitöskirjassaan opintopolun kautta saavutettuja oppimistuloksia.

Yhteensä tutkimuksiin osallistui 379 oppilasta 1.–3.-luokilta Suomesta ja ulkomailta. Oppilaat käyttivät ViLLEn sähköisiä tehtäviä yhdellä oppitunnilla viikossa.

– Sähköinen opintopolku monipuolistaa matematiikan opetusta, mahdollistaa jatkuvan arvioinnin oppimisanalytiikan avulla ja antaa tilaa myös perinteisille työtavoille. Tehtävät mahdollistavat pitkäjänteisen ja säännöllisen sähköisten tehtävien hyödyntämisen, mutta antavat tilaa valita kullekin oppitunnille parhaiten sopivat työskentelymenetelmät. Tällaisella työskentelyllä oppilaiden matematiikan taidot paranivat kullekin luokka-asteelle asetettujen tavoitteiden suhteen sekä laskusujuvuuden suhteen, Kurvinen kertoo.
 
Matematiikan sähköistä opintopolkua voidaan hyödyntää koko peruskoulun ajan ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle luokalle. Opintopolku muodostuu valmiiksi tehdyistä oppitunneista, joita on kaikkiaan yli 450. Tehtäviä oppitunneilla on lähes 18 000. Oppitunnit on suunniteltu kirjasarjariippumattomiksi ja opetusta rikastaviksi.

Sähköisten työkalujen hyödyt eivät ilmene vain poikkeusoloissa

Sähköiset tehtävät tekevät harjoittelusta vuorovaikutteisempaa. Oppilaat saavat palautetta, joka ohjaa tehtävien ratkaisemisessa.

Pelillistetty oppimiskokemus osallistaa oppilaita ja tarjoaa turvallisen ympäristön itsenäisten valintojen tekemiseen. Samalla opettaja saa reaaliaikaista oppimisanalytiikkaa oppilaiden suoriutumisesta.

– Analytiikan perusteella opettaja saa aiempaa enemmän ja helpommalla tietoa oppilaiden osaamisesta ja samalla opetuksen vaikuttavuudesta.  Oppimisanalytiikka edesauttaa varhaista reagoimista oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin joko ViLLEn eriyttämismahdollisuuksien kautta tai perinteisin menetelmin, Kurvinen toteaa.

Kurvisen tutkimus on ensimmäinen väitöstutkimus, jossa tutkitaan ViLLE-oppimisympäristön käyttöä perusopetuksessa. Tuloksien avulla voidaan soveltaa tietojohtamisen perusteita ja kehittää oppimisanalytiikan ekosysteemiä. Oppimistulosten parantuminen kertoo, mihin resursseja kannattaa kohdentaa.

– Tutkimuksella pystytään mittaamaan pedagogisten muutosten vaikutusta ja siten mahdollistetaan tietojohtaminen kunta- ja koulutasolla, kertoo ViLLE-projektin vetäjä, apulaisprofessori Mikko-Jussi Laakso.

***

FM, KM Einari Kurvinen esittää väitöskirjansa ”Effects of Regular Use of Scalable, Technology Enhanced Solution for Primary Mathematics Education” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 11.12.2020 klo 12 (Turun yliopisto, Agora, luentosali XX, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Tommi Mikkonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Tapio Salakoski (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on didaktinen tietotekniikka.

Väitöstilaisuudet voidaan järjestää tilarajoitukset ja erilliset väitöstilaisuuksia koskevat ohjeet huomioiden niin, että samassa tilassa on maksimissaan 10 henkilöä. Yleisöllä ei ole pääsyä väitössaliin, mutta väitöstä voi seurata etäyhteydellä.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: emakur@utu.fi, p. 0407712552

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 08.12.2020 | Muokattu 08.12.2020