Asiasana: Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yritysjohdon toimet voivat sotkea ohjelmistoprojektin kustannusarvioinnin (Väitös: FM Jurka Rahikkala, 28.6.2019, ohjelmistotekniikka)

Yritysten ohjelmistokehitysmenot kasvavat kiihtyvällä vauhdilla, mutta jopa 60–80 prosenttia ohjelmistoprojekteista ylittävät niille asetetut budjetit ja aikataulut. Ylitykset rasittavat yritysten taloutta ja johtavat pahimmassa tapauksessa konkurssiin. FM Jurka Rahikkala pureutuu väitöstutkimuksessaan kustannusten ylittymisen syihin tarkastelemalla yritysjohdon toimia projektien kustannusten arvioinnissa. Rahikkala on itse työskennellyt lukuisissa ohjelmistoprojekteissa eri rooleissa 25 vuotta, josta valtaosan ylimmän johdon edustajana.

Väittelijä selvitti keinoja organisaatioiden tietoturvan parantamiseen (Väitös: FM Kalle Rindell, 17.6.2019, ohjelmistotekniikka)

Kalle Rindell on kartoittanut Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa keinoja tietoturvallisten ohjelmistojen tuottamiseen tehokkaasti nykyaikaisia menetelmiä ja työkaluja käyttäen. Tutkimuksessaan Rindell osoittaa konkreettisia tapoja täyttää tietoturvalle asetetut yleiset vaatimukset sekä antaa ohjelmistoyrityksille keinoja parantaa tietoturvaa koko organisaation laajuisesti.

Väittelijä kehitti menetelmiä, jotka helpottavat esineiden internetin laajempaa käyttöönottoa (Väitös: MSc Behailu Negash, 4.6.2019, tietojenkäsittelytiede)

Esineiden internetin tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään jo monin tavoin kotitalouksissa sekä eri sektoreilla, esimerkiksi terveydenhuollossa, logistiikassa ja kiinteistöalalla. Sen laajaa käyttöönottoa on kuitenkin hidastanut eri verkkoliitäntöjen, alustojen ja monien standardien heterogeenisyys, mikä vaikeuttaa eri järjestelmien yhteentoimivuutta. Behailu Negash kehitti väitöstutkimuksessaan menetelmiä, jotka parantavat järjestelmien yhteensopivuutta ja joita hyödyntämällä esineiden internetin yhä laajamittaisempi käyttö tulee mahdolliseksi.
 

Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI)

MATTI-tohtoriohjelman ytimen muodostavat matematiikan ja tilastotieteen laitos (matematiikka, sovellettu matematiikka, tilastotiede), tulevaisuuden teknologioiden laitos (tietojenkäsittelytiede, bioinformatiikka, vuorovaikutussuunnittelu, ohjelmistotekniikka, tietoliikennetekniikka ja sulautettu elektroniikka sekä fonetiikka) sekä Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätiede.