Lapset oppivat vieraan kielen äänteitä tehokkaasti, mutta altistusiällä on merkitystä (Väitös: FM Katja Haapanen, 29.10.2021, fonetiikka)

Lapset oppivat vieraan kielen äänteitä tehokkaasti taustatekijöistä riippumatta. Varhaisesta altistuksesta näyttää kuitenkin olevan erityistä hyötyä ääntämisen oppimisessa. Ikään liittyvät erot testattujen ryhmien välillä saattavat osittain selittyä lasten äidinkielen äännejärjestelmän kehityksellä ja äidinkielen äännekategorioiden tarkkuudella.

Lasten kykyä oppia vieraan kielen äänteitä on aiemmin tutkittu pitkälti maahanmuuttokonteksteissa. Tutkimukset ovat keskittyneet lapsi- ja aikuispuhujien vertailuun. FM Katja Haapanen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten altistusikä sekä kieli- tai musiikkiluokalla opiskelu vaikuttavat suomenkielisten lasten vieraan kielen ääntämisen oppimiseen ohjatuissa konteksteissa.

- Väitöstutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että altistusikä vaikuttaa vieraan kielen äänteiden oppimiseen. Aiempien tutkimusten valossa tiedetään, että myös puhujan äidinkieli vaikuttaa vieraiden kielten oppimiseen, Haapanen kertoo.

Varhaisen altistuksen hyödyt voivatkin osittain selittyä äidinkielen äännejärjestelmän kehityksellä ja sen vaikutuksilla vieraan kielen äännekategorioiden muodostumiseen. Aihe vaatii kuitenkin lisätutkimusta. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että sekä vieraan kielen äänteiden kuuntelu että ääneen toistaminen johtavat muutoksiin lasten ääntämisessä.

- Tulosten valossa näyttää siltä, että kieliluokalla opiskelu johtaa parempaan ääntämistarkkuuteen kuin perinteinen luokkahuoneoppiminen. Tulosta selittävät osaltaan niin altistusikä kuin luokkahuoneessa saadun altistuksen määrä ja laatu, täydentää Haapanen.

Musiikkiluokalla opiskelun ei sen sijaan havaittu vaikuttavan merkitsevästi ääntämisen oppimiseen. Esikoululaiset puolestaan muuttivat ääntämistään jo vähäisen kuuntele-ja-toista -harjoittelun jälkeen. Tulokset tarjoavat uusia näkökulmia lasten vieraan kielen äänteelliseen oppimiseen ohjatuissa konteksteissa.

***

FM Katja Haapanen esittää väitöskirjansa ”School-Aged Children Learning Second Language Sounds: The Effects of Different Learning Backgrounds on Children’s Second Language Sound Production and Perception Learning” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.10.2021 klo 12. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Hannele Dufva (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Maija S. Peltola (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on fonetiikka.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: katja.haapanen@utu.fi

Luotu 21.10.2021 | Muokattu 21.10.2021