Twitter-datan hyödyntäminen tuo uusia näkökulmia kirkossakäyntien tutkimukseen (Väitös: MA Anthony Cooper, 12.11.2021, tietojenkäsittelytiede)

MA Anthony-Paul Cooper löysi väitöstutkimuksessaan mahdollisuuksia Twitter-datan hyödyntämiseen kirkossakäyntien tutkimuksessa. Tietojenkäsittelytieteen näkökulmasta tehty väitöstutkimus kuuluu uuteen digitaalisen teologian tieteenalaan ja se on ensimmäisiä alallaan.

Viime vuosina kirkossa käynti Iso-Britanniassa on pääsääntöisesti ollut laskussa. Laskua on perusteltu sekularisaatioteesillä, jonka mukaan uskonnolliset uskomukset menettävät uskottavuuttaan ja merkitystään yhteiskunnan modernisoituessa. Viime aikoina julkaistut tutkimukset ovat kuitenkin kyseenalaistaneet kertomusta uskonnollisuuden ja kirkossa käynnin väistämättömästä taantumasta sekä vastaavasti kritisoineet eräitä sekularisaatioteesin taustaoletuksia.

Ongelmana molemmin puolin on kuitenkin ollut saatavilla olevan datan puutteellisuus. Cooperin väitöstutkimus pyrkii täyttämään tietoaukkoa tutkimalla, voiko kirkossakäynnin nykytilasta saada tarkemman käsityksen hyödyntämällä avointa Twitter-dataa. Cooper tutki väitöksessään muun muassa kirkkoon liittyviä twiittejä ja twiitti-analyysin automatisointia. Väitöskirja tarkastelee myös covid-19-pandemian vaikutuksia kirkon tapoihin lähestyä teknologiaa.

- Tietoa on mahdollista kerätä aihepiireistä, joista Twitterin käyttäjät keskustelevat päivityksissään ja etsiä datasta parempaa ymmärrystä kirkkoon liittyvistä aiheista. On lisäksi mahdollista automatisoida tätä analyysiä koneoppimisen menetelmillä, jotta tutkijat voivat nopeasti toisintaa ja automatisoida prosessia skaalautuvasti, Cooper toteaa.

Väitöstutkimuksen mukaan kirkkoon liittyvien twiittien äänensävyllä (positiivinen vai negatiivinen) ja twiittien lähetyspaikassa sijaitsevan kirkon kävijäkasvun välillä on yhteys. Tämä antaa tutkijoille mahdollisuuden harkita twitter-datan käyttöä tulevissa tutkimuksissa kirkossakäyntidatan ollessa puutteellista tai huonolaatuista.

- On myös mahdollista paikantaa twitter-datan avulla kirkkoja, jotka ovat mahdollisesti jääneet aiempien kirkossakäyntitutkimusten ulkopuolelle, Cooper kertoo.

***

MA Anthony-Paul Cooper esittää väitöskirjansa ”Exploring the use of Twitter data to better understand church attendance” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 12.11.2021 klo 15.00. Yleisö voi seurata väitöstä etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjinä toimii professori Lorenzo Cantoni (Università della Svizzera Italiana, Sveitsi) ja kustoksena professori Erkki Sutinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tietojenkäsittelytiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: anthony.p.cooper@utu.fi

Luotu 08.11.2021 | Muokattu 08.11.2021