Väittelijä kehitti uusia ääneneristävyyden mittalukuja koetun häiritsevyyden avulla (Väitös: FM Petra Virjonen, 27.8.2021, tietojenkäsittelytiede)

Rakenteiden ääneneristävyyskykyä kuvataan yleensä yksittäisellä luvulla, jota verrataan rakentamismääräyksen mukaiseen tavoitearvoon. FM Petra Virjosen väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin uusia ääneneristävyyden mittalukuja, jotka vastaavat nykyisiä mittalukuja paremmin ihmisen kokemusta rakenteen ääneneristävyydestä tavallisilla elinympäristön äänillä.

On havaittu, että nykyiset ääneneristävyyden mittaluvut eivät aina vastaa ihmisen kokemusta rakenteen ääneneristävyydestä. Virjonen kehitti väitöstutkimuksessaan ääneneristävyyden mittaluvun kaikille kolmelle standardoidulle ääneneristävyyden lajille: ilmaääneneristävyydelle, askelääneneristävyydelle ja julkisivun ilmaääneneristävyydelle. Saadut mittaluvut ennustivat nykyisiä mittalukuja paremmin ihmisten kokemaa häiritsevyyttä rakenteiden läpi kuuluvia ääniä kohtaan.

- Nykyiset mittaluvut soveltuivat huonosti joidenkin tavallisten asuinäänten häiritsevyyden ennustamiseen. Tällaisia olivat esimerkiksi vauvan itku sekä sukkasillaan kävelyn aiheuttamat askeläänet. Kehitetyllä mallilla voitiin tuottaa mittalukuja, jotka ennustivat hyvin myös näiden äänten aiheuttamaa häiritsevyyttä, Virjonen kertoo.

Tieteelliseen näyttöön nojaavia mittalukuja

Nykyisin käytössä olevien ääneneristävyyden mittalukujen kehityksessä ei ole täysin huomioitu ihmisen kokemusta ääneneristävyydestä.

- Rakenteiden fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi on tärkeää huomioida myös ihmisten kokemus. Tähän tarvitaan psykoakustista tutkimusta, jonka avulla voidaan selvittää erilaisten äänten aiheuttamaa häiritsevyyttä kontrolloiduissa olosuhteissa, Virjonen täydentää.

Virjosen väitöstutkimuksessa mittalukuja kehitettiin psykoakustisista kuuntelukokeista saadun datan ja matemaattisen optimoinnin avulla. Kehitetty matemaattinen optimointimalli mahdollistaa tieteelliseen näyttöön perustuvien uusien mittalukujen systemaattisen kehityksen. Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa akustisten standardien kehittämisessä.

***

FM Petra Virjonen esittää väitöskirjansa ”Developing acoustic rating quantities using experimental psychoacoustic data” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 27.8.2021 klo 12.00. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii tohtori Volker Wittstock (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Saksa) ja kustoksena professori Jukka Heikkonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tietojenkäsittelytiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: pekavir@utu.fi

Luotu 17.08.2021 | Muokattu 19.08.2021