Pitkä vokaali opitaan havaitsemaan nopeasti – konsonanteille sama aika ei riitä (Väitös: FM Antti Saloranta, 5.11.2022, fonetiikka)

Kahden päivän kuuntele ja toista -laboratorioharjoittelulla voidaan saada aikaan selkeitä muutoksia aivojen kyvyssä erotella vieraan kielen lyhyitä ja pitkiä vokaaleja. Konsonanttien pituuden havaitsemiseen vastaavan mittainen harjoitus ei sen sijaan vaikuta. Vokaalien osalta tulos on yhteneväinen myös pidemmällä kielikurssilla saatavien oppimistulosten kanssa.

FM Antti Saloranta havaitsi väitöstutkimuksessaan, että tiettyyn vokaaliäänteeseen kohdistettu kuuntele ja toista -harjoittelu paransi tämän äänteen pituuden erotuskykyä aikuisilla suomen kielen oppijoilla. Parantunut erottelukyky näkyi sekä esitietoista havaitsemista mittaavassa aivosähkökäyrässä, että tietoiseen päätöksentekoon perustuvassa kokeessa.

Harjoittelu vaikutti myös herkistävän aivoja harjoittelemattomien vokaaliäänteiden erottelulle. Sen sijaan konsonanttiäänteillä vastaavaa kehitystä ei havaittu, eikä äänteiden suullinen tuottaminen kehittynyt kummallakaan äännetyypillä.

- Konsonanttien sekä tuoton kehittymisen osalta tarvitaan vielä lisätutkimusta. Kehityksen puute erityisesti tuoton osalta oli jossain määrin yllättävää, sillä aiemmissa vastaavan kaltaisissa tutkimuksissa muilla äänteillä tuloksia on saatu. Pidempi harjoitusaika tai toisenlaiset harjoitusärsykkeet saattaisivat olla avain, Saloranta pohtii.

Tutkimuksessa verrattiin myös laboratorioharjoittelua neljän viikon kielikurssiopiskeluun. Tulosten perusteella kielikurssin vaikutus vokaalien pituuden havaitsemiseen ja tuottoon on hyvin samankaltainen kuin harjoittelunkin: havaitseminen kehittyy, mutta tuotto ei.

- Laboratorioharjoittelun ja kielikurssin tulosten yhteneväisyys oli mielenkiintoinen tulos, koska niiden kesto eroaa toisistaan selvästi. Tulos voi tarkoittaa, että harjoittelulla voidaan kohdennetusti tukea perinteisemmän kielikurssin opintoja ilman kohtuutonta lisäkuormaa opiskelijoille, Saloranta toteaa.

***

FM Antti Saloranta esittää väitöskirjansa ”Learning of second language sound contrasts: effects of training on the perception and production of second language vowel and consonant duration” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 5.11.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, päärakennus, Säästöpankki-sali, Turku).

Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Heikki Lyytinen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Maija S. Peltola (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on fonetiikka.

Väittelijän yhteystiedot: antti.saloranta@utu.fi, +358 50 5142576

Luotu 28.10.2022 | Muokattu 28.10.2022