Puheen havaitseminen voi riippua kielitaustasta, iästä ja harjoittelusta (Väitös: FM Henna Tamminen, 13.8.2022, fonetiikka)

Muovautuvat aivomme mahdollistavat kielen oppimisen. FM Henna Tamminen tutki fonetiikan alan väitöstutkimuksessaan neuraalista muovautuvuutta vieraan kielen havaitsemisessa oppisen, iän ja kaksikielisyyden näkökulmista. Tutkimuksessa selvisi, että yksikieliset nuoret aikuiset voivat vieraan kielen äänteitä kuuntelemalla ja toistamalla oppia havaitsemaan vierasta kieltä samalla tavalla kuin edistyneet kielen opiskelijat. Ikä kuitenkin vaikuttaa muovautuvuuteen eikä samanlainen harjoittelu toimi iäkkäämmillä henkilöillä. Lisäksi kielten opiskelijoilla näyttää olevan erilliset äännejärjestelmät äidinkielelle ja vieraalle kielelle, kun taas syntymästään asti kaksikielisillä on yksi yhtenäinen järjestelmä.

FM Henna Tamminen selvitti fonetiikan alan väitöstutkimuksessaan Plasticity in Speech Perception - Effects of Learning, Age and Bilingualism, prosessoivatko syntymästään asti kaksikieliset (samanaikaiset kaksikieliset) ja myöhemmin toisen kielen oppineet kaksikieliset (peräkkäiset kaksikieliset) puhetta neuraalisesti eri tavoin. Lisäksi Tamminen selvitti, muokkaako vieraan kielen äänteiden harjoitteleminen kuuntelemalla ja toistamalla yksikielisten henkilöiden puheen prosessointia samankaltaiseksi kuin peräkkäisillä kaksikielisillä ja ovatko harjoittelun vaikutukset pysyviä.

Puheen havaitsemista ja sen oppimista testattiin sekä tietoisen tason kuuntelukokeilla että esitietoisen tason aivosähkökäyrämittauksilla, joilla nähdään, onko vieraan kielen äänteille syntynyt muistijälki. Harjoittelussa kokeeseen osallistujat toistivat kuulemiaan vieraan kielen sanoja.

- Tutkimustulokset osoittavat, että syntymästään asti kaksikielisten yksi yhtenäinen äännejärjestelmä hidastaa puheen prosessointia esitietoisella tasolla, jolloin henkilö ei tietoisesti vaikuta tapahtumiin, verrattuna edistyneisiin opiskelijoihin sekä yksikielisiin. Edistyneiden vieraan kielen opiskelijoiden erilliset äännejärjestelmät taas toimivat toisistaan riippumatta ja vieraan kielen kontekstissa voidaan jättää jopa äidinkieli täysin huomiotta. Tämä nopeuttaa prosessointia, toteaa Tamminen.

Väitöstutkimuksen mukaan nuoret aikuiset saavuttavat vieraan kielen äänteiden kuuntele ja toista -harjoittelulla puheen havaitsemisen tason, joka on samanlainen kuin edistyneillä kielen opiskelijoilla. Harjoittelun vaikutukset näyttävät myös olevan pysyviä. Toisaalta iäkkäämmillä, jo eläköityneillä henkilöillä samanlainen harjoittelu kuuntelemalla ja toistamalla ei näytä toimivan.

- Saattaa olla, että iäkkäämmät henkilöt hyötyisivät erilaisesta harjoittelusta kuin nuoret aikuiset. Tämä vaatii ehdottomasti lisätutkimusta. Voi olla, että esimerkiksi hitaampitahtinen ja ohjattu harjoittelu voisi toimia paremmin iäkkäillä henkilöillä, pohtii Tamminen.

***

FM Henna Tamminen esittää väitöskirjansa Plasticity in Speech Perception - Effects of Learning, Age and Bilingualism julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 13.8.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, päärakennus, Säästöpankki-sali, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Stefan Werner, Itä-Suomen yliopisto ja kustoksena professori Maija S. Peltola, Turun yliopisto. Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on fonetiikka.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://www.utupub.fi/handle/10024/154540

Väittelijän yhteystiedot

Henna Tamminen
henna.tamminen@utu.fi

Väittelijän kuva

Luotu 08.08.2022 | Muokattu 08.08.2022