Käyttäjien sosiaaliset ja tekniset olettamukset tupakoinnin lopettamisen tukiyhteisöistä vaikuttavat niiden käyttöön (Väitös: MSc Chenglong Li, 14.1.2022, tietojärjestelmätiede)

Tupakoinnin lopettamisen verkkoyhteisöistä on tullut tärkeä tukityökalu tupakoinnin lopettamisessa. Yhteisöissä keskustellaan tupakoinnin lopettamisesta tähän tarkoitukseen rakennetuilla verkkosivustoilla. Väitöskirjassaan Chenglong Li tutki verkkoyhteisöjen käytön jatkuvuutta ja tiedon jakamista. Li keräsi Suomessa dataa Stumppi.fi -verkkoyhteisöstä ja Kiinassa Smoking Cessation Bar -palvelusta.

Yhteisöt voivat tukea käyttäjiä tupakoinnin lopettamisessa ja vähentää tupakoinnin yleisyyttä. Monet terveyden verkkoyhteisöt kärsivät kuitenkin käyttäjien puutteesta, sillä moni vierailee verkkoyhteisöissä vain kerran. Jotta verkkoyhteisöjen täysi potentiaali saataisiin hyödynnettyä, on tärkeää ymmärtää mitkä tekijät motivoivat käyttämään yhteisöjä tupakoinnin lopettamisprosessissa.

Käytön jatkamisen aikomus viittaa käyttäjän päätökseen jatkaa verkkoyhteisön käyttöä pitkään ensimmäisen käytön jälkeen. Tiedon jakaminen määritellään yksilön taipumukseksi jakaa tietämystään, taitojaan ja kokemuksiaan muille. Jos verkkoyhteisöjen johtajat haluavat säilyttää käyttäjät ja tehostaa tiedon jakamista yhteisön sisällä, on keskeistä ymmärtää millaiset verkkoyhteisöjen sosiaaliset ja tekniset ominaisuudet vaikuttavat käyttäjien toimintaan.

- Käyttäjien aikomukseen jatkaa verkkoyhteisön käyttöä vaikuttaa ensisijaisesti heidän käsityksensä yhteisön tarjoamasta sosiaalisesta tuesta ja yhteisön hyödyllisyydestä. Tiedon jakamista yhteisön sisällä puolestaan tukevat muun muassa käsitykset liittyen sosiaaliseen pääomaan ja käyttäjien tyytyväisyys verkkoyhteisöihin. Käyttäjien ominaisuudet, kuten sukupuoli tai missä vaiheessa lopettamisprosessia henkilö on, vaikuttavat myös palvelujen käyttöön, Li kertoo.

***

MSc Chenglong Li esittää väitöskirjansa ”Individuals' usage of smoking cessation online health communities” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.1.2022 klo 12.15. Yleisö voi seurata väitöstä etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Harri Oinas-Kukkonen (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Reima Suomi (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tietojärjestelmätiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: chenglong.li@utu.fi

Luotu 10.01.2022 | Muokattu 11.01.2022