Opetussuunnitelma ohjaa opettajien työtä eri tavoin – haasteina tulkinnanvaraisuus ja opettajien erilainen osaaminen (Väitös: KM Jaanet Salminen, 24.8.2018, kasvatustiede)

KM Jaanet Salmisen väitöstutkimus on ajankohtainen puheenvuoro opetussuunnitelmasta opettajan työn ohjaajana nyt, kun peruskoulun viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen vaikutukset ovat ulottumassa koulujen arkeen. Tutkimus tuo lisätietoa opetussuunnitelman ohjaustavan ja opettajan opetussuunnitelmaosaamisen kehittämisen merkityksestä, kun tavoitteena on opetussuunnitelman tarkoitusten yhdistyminen oppilaiden tarpeisiin koulun arjessa.

 

Turun yliopiston tiedote 16.8.2018 

KM Jaanet Salminen tarkasteli väitöstutkimuksessaan, miten peruskoulun opetussuunnitelman perusteet ohjaavat opettajia, millaiseksi tulevat luokanopettajat kokevat opetussuunnitelmaosaamisensa sekä miten kouluissa työskentelevät opettajat huomioivat opetussuunnitelman opetusta suunnitellessaan. 

– Opetussuunnitelma heijastaa kulloisenkin ajan koulutuksellista tahtoa, ja opettaja toimii merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa tämän tahdon tulkitsijana ja toteuttajana. Opetussuunnitelman tarkoitusten toteutuminen koulun arjessa edellyttää kuitenkin, että opetussuunnitelma onnistuu ohjaamaan tarkoituksenmukaisesti opettajan työtä, sanoo Salminen. 

Salminen kertoo tutkimuksensa lisänneen ymmärrystä siitä, että aikaisempi opetussuunnitelma jätti paljon tulkinnanvaraa ja sen opetuksen ohjaus oli vähäistä.

– Opetussuunnitelman haasteeksi koettiin myös, ettei se määrittele selkeästi opettajan vastuun ja vapauden suhdetta opetussuunnitelman tarkoitusten toteuttajana. Syksystä 2016 alkaen käyttöönotetut opetussuunnitelman perusteet näyttävät tukevan edeltäjiään enemmän opettajan toimijuutta opetussuunnitelman tarkoitusten toteuttajana, mutta siinä on edelleen myös opettajan toimijuutta rajoittavia tekijöitä, sanoo Salminen. 

Salminen korostaa, että opettajalla on oltava myös opetussuunnitelmaosaamista. Tämän osaamisen perusta rakentuu opettajankoulutuksessa. Opettajan työssä opetussuunnitelmaosaamisen merkitys korostuu erityisesti opetuksen suunnittelussa, kun opettaja yhdistää opetussuunnitelman vaatimuksia oppilaiden tarpeisiin. 

– Luokanopettajaksi valmistuvilla ja opettajina työskentelevillä oli hyvin vaihtelevaa opetussuunnitelmaosaamista. Opiskelijoiden osaamiskokemusten eroja selittivät erityisesti opiskelijoiden erilaiset opintovalinnat ja mahdollisuudet kehittyä opetussuunnitelmaosaamisessaan opetusharjoitteluissa. Ne kouluissa työskentelevät opettajat, jotka olivat osallistuneet oman kuntansa tai koulunsa opetussuunnitelmaprosessiin, huomioivat muita opettajia monipuolisemmin ja laajemmin opetussuunnitelmaa opetusta suunnitellessa, sanoo Salminen.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opetussuunnitelman perusteiden uudistustyössä. Tutkimustulokset tuovat myös lisäarvoa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen sekä kuntien tai koulujen omien opetussuunnitelmaprosessien kehittämiseen. Tulokset myös liittävät opetussuunnitelman peruskoulun yhdenvertaisuudesta ja oppilaiden oppimistulosten eriytymisestä käytävään keskusteluun. 

Tutkimuksessa analysoitiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 -asiakirjan sekä siihen vuonna 2010 tehtyjen muutosten ohjaustapaa. Opettajien opetuksen suunnittelua tarkasteltiin keväällä 2014, jolloin vuoden 2004 ja 2010 opetussuunnitelmat olivat vakiintuneita opettajien työn ohjaajia. Opettajaksi valmistuvien opetussuunnitelmaosaamisen tarkastelu ajoittui Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjan käyttöönoton aloituksen vaiheeseen syksyllä 2016. 

***

KM Jaanet Salminen esittää väitöskirjansa Opetussuunnitelman ohjaustapa ja opettajan opetussuunni-telmaosaaminen - Opettajan toimijuuden osa-alueiden tarkastelua julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.8.2018 klo 12.00 (Turun yliopisto, Calonia, Cal 1 -luentosali, Caloniankuja 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Atjonen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Joel Kivirauma (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. 

KM Jaanet Salminen on syntynyt vuonna 1966 ja kirjoitti ylioppilaaksi Klassikon lukiossa Turussa vuonna 1985. Salminen suoritti korkeakoulututkintonsa (KM) Helsingin yliopistossa vuonna 2000. Väitöksen alana on kasvatustiede. Salminen työskentelee Turun yliopistossa yliopisto-opettajana. 

Väittelijän yhteystiedot: p. 050 339 5645, jaanet.salminen(at)utu.fi 

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/salminen_jaanet.jpg 

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7302-6

Luotu 16.08.2018 | Muokattu 27.11.2018