Rock toimi välineenä Yhdysvaltain kulttuurisodissa (Väitös: FM Pekka Kolehmainen, 26.11.2021, kulttuurihistoria)

Mediakeskustelut rockista Yhdysvalloissa 1900-luvun loppuvuosikymmeninä kanavoivat maassa raivoavien kulttuurisotien keskeisiä jännitteitä. Konservatiiveille rock toimi tapana yhdistää maata hallitseva liberalismi moraaliseen turmeltuneisuuteen. Liberaaleille rock edusti sukupolviongelmaa: se kantoi mukanaan 1960-luvun varjeltua kulttuurista muistoa, mutta sen uusimmat muodot löivät monille vanhemman polven liberaaleille yli. FM Pekka Kolehmaisen väitöskirja havainnollistaa rockin avulla kulttuurisotien laajempia toimintaperiaatteita Yhdysvaltain lähihistoriassa.

Pekka Kolehmaisen kulttuurihistorian oppiaineen väitöskirja lähestyy rockia liikkuvana käsitteenä, johon poliittiset kirjoittajat ideologisen spektrin eri puolilta upottivat omia käsityksiään sekä musiikkityylistä että yhdysvaltalaisesta kulttuurista yleisemmin. Siitä tuli väline Yhdysvalloissa 1980- ja 1990-luvuilla puhjenneissa kulttuurisodissa, joissa yhteen otti kaksi perinpohjaisen yhteen sopimatonta näkemystä ”amerikkalaisuuden” kulttuurisesta ytimestä.

Individualismin, kapinallisuuden ja konsumerismin teemojen kautta tutkimus avaa sitä, miten rockiin iskostettiin pinttyneitä epävarmuuksia yhdysvaltalaisuuden perimmäisestä olemuksesta. Missä menivät rajat terveet ja ylilyövän individualismin välillä? Mitä kapinallisuus piti sisällään 1980- ja 1990-lukujen Yhdysvalloissa? Miten konsumerismin nousu maan vallitsevaksi eetokseksi vaikutti käsityksiin yhdysvaltalaisesta yhteisöstä?

- Rock oli hyvin taipuvainen käsite, jonka alla saatettiin keskustella hyvin monimuotoisista artisteista varsinaisen rock-genren ulkopuoleltakin, vaikkapa Madonnasta tai heavy metallista. Yleensä rock toimi tapana kytkeä musiikkimuotoja laajempiin kulttuurisiin ilmiöihin tai luoda ideologisia linjanvetoja eri ilmiöiden välille, Kolehmainen kertoo.

1900-luvun loppuvuosikymmeninä rock oli jo iäkäs musiikinmuoto, johon useat sukupolvet kykenivät asettamaan oman vaateensa. Nimenomaan monimuotoisuutensa vuoksi rock kykeni taipumaan moneen keskusteluyhteyteen.

- Liberaaleille vanhempi rock edusti 1960-luvun perintöä ja niinpä keskustelu rockin ympärillä heijasteli ahdistuksia 1960-luvun radikalismin hiipumisesta valtavirtaan ja sen kaupallistumisesta. Myös konservatiiveille rock kytkeytyi 1960-lukuun, mutta heille se edusti vuosikymmenen kaaottisuutta ja turmeltuneisuutta. Näin rock nivoutui perinpohjaisiin kulttuurisotien ydinkysymyksiin, Kolehmainen selventää.

Tutkimus selventää rockin avulla kulttuurisotien laajempia toimintaperiaatteita ja sitä, miten ne kytkivät ilmiöitä toisiinsa ja rakensivat näiden kytkösten avulla vastakkainasetteluja maan kulttuuri-ilmapiiriin. Tutkimuksen uutena avauksena on lähestyä kulttuurisotia poliittisen toiminnan muotona eikä ennalta-annettuna ilmiönä. Populaarikulttuuri toimi tapana tuoda ideologisia kiistoja ihmisten arkipäiväiseen ympäristöön ja keskustella poliittisista ajatuksista samaistuttavalla tasolla.

***

FM Pekka Kolehmainen esittää väitöskirjansa ”Rock, Freedom, and Ideologies of “Americanness:” U.S. Culture War Debates of the Late Twentieth Century” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 26.11.2021 klo 13.00 (Turun yliopisto, Päärakennus, Tauno Nurmela -sali, Yliopistonmäen keskusaukio, Turku). Väitöstilaisuutta voi seurata myös etänä: https://utu.zoom.us/j/65117295227

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Katherine Rye Jewell (Fitchburg State University, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Marjo Kaartinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kulttuurihistoria.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 19.11.2021 | Muokattu 19.11.2021