Suomen valtiosäännön valmiuksia puolustaa ydinarvojaan EU:ssa tulee vahvistaa (Väitös: OTL, LLM, VT Mikko Puumalainen, 13.6.2018, oikeustiede)

OTL, LLM, VT Mikko Puumalainen osoittaa väitöstutkimuksessaan Suomen valtiosäännössä olevan puutteita, jotka vaikeuttavat mahdollisuuksia suojata sen perustuslaillisia ydinarvoja. Tämä rajoittaa myös Suomen mahdollisuuksia käydä EU:n ja Suomen välistä perustuslaillista dialogia sekä altistaa sen perustuslakia koskeville konflikteille EU:n kanssa. Puutteiden vuoksi Suomi ei myöskään pysty antamaan panostaan EU:n yhteisen valtiosääntöperinteen rakentamiseksi.

 

Turun yliopiston tiedote 11.6.2018

 

Puumalaisen väitöskirja EU:n etusijaperiaatteesta Suomen valtiosäännössä käsittelee EU:n ja jäsenvaltioiden - ja siten myös Suomen - keskinäistä suhdetta olennaisesti määräävän etusijaperiaatteen sisältöä ja asemaa Suomen valtiosäännössä ja erityisesti sen perustuslaillisessa järjestelmässä. Tutkimuksessa analysoidaan etusijaperiaatetta EU-oikeudellisesta näkökulmasta, kuvataan sen asema osana Suomen eurooppalaista yhdentymiskehitystä sekä vertaillaan etusijaperiaatteen saamaa vastaanottoa valituissa jäsenvaltioissa. 

 

Etusijaperiaatteen vakiintuneen sisällön mukaan EU:n oikeuden tulee ristiriitatilanteessa saada etusija mihin tahansa kansalliseen normiin eli myös perustuslakiin nähden. Tutkimuksessaan Puumalainen osoittaa, että Suomessa periaate on hyväksytty yhdentymiskehityksen eri vaiheissa tämän sisältöisenä, eli EU-normia on sitouduttu soveltamaan Suomen lain sijasta sen ”säädöshierarkkisesta tasosta riippumatta” eli myös perustuslaki ja sen ydinarvot sivuuttaen. 

 

– Suomessa nämä perustuslain ydinarvot on määritelty suppeasti ja pinnallisesti eikä niiden suhdetta EU:n oikeusjärjestykseen ole arvioitu. Tutkimukseni mukaan Suomen sitoutuminen etusijaperiaatteeseen näin laajasti ei myöskään ole vakuuttavaa, koska se ei vastaa eurooppalaista todellisuutta. Esimerkiksi Saksassa, Puolassa ja Espanjassa EU-oikeudelle ei ole tunnustettu etusijaa valtiosäännön ydinarvoihin nähden. Perustuslaillisia konflikteja on kuitenkin ollut esimerkiksi omaisuudensuojaan liittyen ja uudet ovat täysin mahdollisia, sanoo Puumalainen. 

 

Puumalainen korostaa, että perustuslaillisten konfliktien mahdollisuus EU:n ja jäsenvaltioiden välillä, mukaan lukien Suomi, luovat tarpeen käydä näiden oikeusjärjestysten välillä jatkuvaa dialogia.

 

– Valmiudet siihen Suomen perustuslakivaliokuntaan nojaavassa nykyisessä järjestelmässä ovat kuitenkin puutteelliset, erityisesti koska perustuslain ylimmästä tulkinnasta vastaava perustuslakivaliokunta ei voi tehdä ennakkoratkaisupyyntöjä EU:n tuomioistuimelle, koska valiokunta ei ole tuomioistuin, Puumalainen toteaa. 

 

Tutkimuksessaan Puumalainen pohtii keinoja valtiosääntöpluralistisesta näkökulmasta vahvistaa Suomen valtiosäännössä valmiuksia osallistua valtiosääntöiseen dialogiin kansallisesti, EU:n ja muiden jäsenvaltioiden kanssa sekä kehittää EU:n oikeutta Suomen valtiosäännön näkökulmasta. 

 

*** 

 

OTL, LLM, VT Mikko Puumalainen esittää väitöskirjansa EU:n etusijaperiaatteesta Suomen valtiosäännössä julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa keskiviikkona 13.6.2018 klo 12.00 (Turun yliopisto, Calonia, Cal 1 -luentosali, Caloniankuja 3, Turku). Vastaväittäjänä toimii professori Tuomas Ojanen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jukka Snell (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

OTL, LLM, VT Mikko Puumalainen on syntynyt vuonna 1961 ja kirjoitti ylioppilaaksi Ressun lukiossa Helsingissä vuonna 1979. Puumalainen suoritti korkeakoulututkintonsa Helsingin yliopistossa vuonna 1985. Väitöksen alana on oikeustiede. Puumalainen työskentelee valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerina.

 

Väittelijän kuva: https://apps.utu.fi/media/vaittelijat/puumalainen_mikko.jpg

 

Väitöskirja on julkaistu painettuna: ks. Suomalainen Lakimiesyhdistys 

Luotu 11.06.2018 | Muokattu 27.11.2018