Työsuhteen päättämissopimuksiin ehdotetaan sääntelyä (Väitös: OTK Juha-Matti Moilanen, 1.3.2019, oikeustiede)

OTK Juha-Matti Moilanen selvitti väitöstutkimuksessaan nykyistä työsuhteen päättämissopimuksiin liittyvää oikeustilaa ja osoitti siihen liittyviä epäkohtia. Johtopäätöksenä esitetään sääntelyä, jolla edistetään työsuhteen päättymiseen liittyvää oikeudenmukaista ja reilua sopimista sekä lisätään sopimusvapautta.

Juha-Matti Moilasen väitöstutkimus käsittelee työsuhteen päättämissopimuksia, joilla tavoitellaan työsuhteen sovinnollista päättymistä. Moilasen mukaan työsuhteen sopuisa päättyminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. Riitelyn sijaan työnantaja saa keskittyä perustehtäväänsä ja työntekijä uuden työpaikan etsimiseen.

Työsuhteen päättämissopimuksia tarkasteltiin tutkimuksessa sekä sopimus- että työoikeuden näkökulmasta. 

– Oikeudenalojen johtavat oikeusperiaatteet, sopimusvapauden ja työntekijän suojelun periaatteet, nähdään toistensa vastaperiaatteina, onhan työntekijän suojelu toteutettu sopimusvapautta rajoittavalla pakottavalla lainsäädännöllä. Päättämissopimuskontekstissa sopimusvapauden ja työntekijän suojelun periaatteet voidaan tasapainottaa nykyistä paremmin. Myös muut sopimusoikeudelliset periaatteet, kuten lojaliteetti- ja kohtuusperiaate, otetaan huomioon hahmoteltaessa päättämissopimuksia koskevaa oikeudenmukaista sääntelyä, Moilanen kertoo.

Työsuhteen päättämissopimusten sääntely parantaa työntekijän suojaa

Päättämissopimuksia ei ole lailla säännelty ja niihin sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia normeja. Irtisanomissuojaa ja työnantajan takaisinottovelvollisuutta koskevat säännökset heijastuvat kuitenkin pakottavina sellaisiin päättämissopimuksiin, jotka solmitaan työnantajan suorittaman irtisanomisen jälkeen. Työntekijä ei voi sopimalla pätevästi luopua työsuhdeturvastaan, vaikka päättämissopimus olisi hänelle edullinen ja se solmittaisiin hänen vapaasta tahdostaan. 

– Painopiste onkin siirtynyt enenevässä määrin sellaisten päättämissopimusten solmimiseen, joilla työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä työsuhteen päättymisestä. Koska työnantaja ei irtisano työsopimusta, työsuhdeturvaa koskevat normit eivät rajoita sopimista. Tällaisten sopimusten osalta ongelmana on osapuolten välinen epätasapainoinen neuvotteluasema, joka voi vaarantaa työntekijän mahdollisuuden harkita vapaasti sitoutumistaan sopimukseen. Työntekijän suojelun tarve on ilmeinen, Moilanen korostaa.

Sopimusvapautta voidaan lisätä työntekijän neuvotteluaseman parantuessa

Ratkaisuna päättämissopimusta koskeviin ongelmiin esitetään erityisesti neuvottelumenettelyä koskevaa sääntelyä, jolla voidaan kohdentaa tarkemmin työntekijän suojelu niihin tilanteisiin, joissa hän on suojan tarpeessa. 

– Tavoitteena on, ettei työnantaja voisi käyttää vahvaa asemaansa hyväkseen. Kun työntekijä saa tutkimuksessa esitettävää lakiin perustuvaa suojaa, sopimusvapautta voidaan lisätä luopumalla työsuhdeturvaa koskevan sääntelyn pakottavuudesta. Työntekijän saadessa suojaa jo päättämissopimuksesta neuvotellessaan, jälkikäteisen, oikeudenkäynneillä toteutettavan suojan tarve vähenee ja oikeusvarmuus paranee, väittelijä toteaa.

Vahingonkorvauksen ja kultaisen kädenpuristuksen erottelusta luovuttava

Tutkimuksessa arvioidaan myös päättämissopimusten vaikutusta työntekijän työttömyysturvaan. 

– Riitauttamalla työsuhteensa päättämisen työntekijä voi vaatia vahingonkorvausta, joka on työntekijän työttömyysturvan kannalta vapaaehtoisesti maksettavaa, niin sanottua kultaista kädenpuristusta edullisempi, Moilanen sanoo. 

– Oikeuspoliittisesti ei ole tarkoituksenmukaista, että sääntelyllä suositaan riitelemistä sopimisen sijaan. Rajanveto kahden korvaustyypin välillä on lisäksi tulkinnanvarainen, mikä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja hallinnollisia kuluja, kun lopullinen ratkaisu sopimuskorvauksen ja työttömyysturvan yhteensovittamisesta saadaan viime kädessä vakuutusoikeudesta. Asiaa hankaloittaa vakuutusoikeuden ratkaisujen epäjohdonmukaisuus ja se, etteivät ne ole julkisia, väittelijä lisää.

Tutkimuksessa esitetään, että vahingonkorvauksen ja kultaisen kädenpuristuksen erottelusta työttömyysturvassa luovutaan. 

***

OTK, VT Juha-Matti Moilanen esittää väitöskirjansa ”Työsuhteen päättämissopimukset. Tutkimus sopimusvapauden rajoista ja työntekijän suojelun keinoista” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 1.3.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Calonia, Cal 1 -luentosali, Caloniankuja 3, Turku).

Vastaväittäjinä toimivat OTT Mika Valkonen sekä emeritusprofessori Juha Karhu (Lapin yliopisto) ja kustoksena emeritusprofessori Seppo Koskinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.

OTK, VT Juha-Matti Moilanen on syntynyt vuonna 1966 Vaasassa. Hän suoritti korkeakoulututkintonsa Turun yliopistossa vuonna 1991. Väitöksen alana on oikeustiede. Moilanen työskentelee Medialiitossa työehtopäällikkönä.

Väittelijän yhteystiedot: p. 040 191 2111, juham.moilanen@gmail.com

Luotu 21.02.2019 | Muokattu 21.02.2019