Väittelijä kehitti menetelmän lääkekehityksen tehostamiseen (Väitös: MSc Natalia Tong-Ochoa, 15.3.2019, kemia)

Turun yliopistossa väittelevä Natalia Tong-Ochoa kehitti tutkimuksessaan uusia menetelmiä lääkeaineiden tehoseulontaan. Tärkeille kohdeproteiineja muokkaaville entsyymeille soveltuva Peptide-Break-tekniikaksi nimetty menetelmä havainnoi entsyymien aktiivisuutta muuttavia molekyylejä.

Lääkkeen kehittäminen raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi voi maksaa jopa miljardeja euroja ja kestää keskimäärin noin 15 vuotta. Yritykset käyttävät merkittävästi resursseja kehittääkseen uusia ja nopeampia menetelmiä, jotka vastaisivat paremmin lääkekehityksen määrällisiin ja laadullisiin vaatimuksiin. 

Entsymaattisten reaktioiden havainnointiin on saatavilla laajasti kaupallisia menetelmiä, mutta monet niistä perustuvat spesifisten vasta-ainemolekyylien käyttöön, joka kaventaa menetelmien käyttömahdollisuuksia.

– Tarve spesifisille vasta-aineille rajoittaa kaupallisten menetelmien hyödyntämistä, koska vasta-aineita on tarjolla vain valikoidulle joukolle kohteita ja uusien sitojien kehitys on aikaa vievää. Nykyiset määritystekniikat eivät myöskään mahdollista eräiden tärkeimpien kohde-entsyymien tutkimista. Tämän vuoksi uusien universaalien menetelmien kehittäminen paremmin käyttöä vastaaviksi on erittäin tärkeää, Natalia Tong-Ochoa kertoo.

Tong-Ochoa kehitti väitöstutkimuksessaan biokemiallisia vasta-aineista riippumattomia määritystekniikoita proteiinien jälkitranslationaalisen muokkauksen havainnointiin. Kahteen toisiinsa sitoutuvaan peptidiin ja luminesenssi-luentaan perustuva universaalin menetelmä osoittautui useille eri entsyymeille soveltuvaksi.

– Vasta-aineista riippumaton havainnointi tarjoaa nopean, herkän ja helposti muunneltavissa olevan määritysalustan useille eri entsyymeille ja entsyymiluokille. Se soveltuu myös hankalille kohteille, joille ei ole tunnettua vasta-ainetta. Kehitetty määritysmenetelmä tarjoaa universaalin pohjan, jolla voitaisiin kyetä tutkimaan haastavia reaktioita, kuten glykosylaatiota tai useita samanaikaisia reaktioita, Tong-Ochoa toteaa.

– Vaikka uusien menetelmien käyttöönotto vaatii osittaista riskinottoa lääkeyhtiöiltä, voitaisiin soveltuvampien menetelmien avulla lääkekehityksen tärkeää alkuvaihetta nopeuttaa ja tehostaa huomattavasti. Kehittämämme tekniikka voidaan jatkossa optimoida kaupalliseksi menetelmäksi, ja uskon todella sen potentiaaliin entsyymitutkimuksen saralla, Tong-Ochoa lisää. 

***

MSc Natalia Tong-Ochoa esittää väitöskirjansa The Peptide-Break Technology: A Novel Approach for Protein Post-translational Modification Assays in Drug Discovery julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 15.3.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Arcanum, Arc 1, Arcanuminkuja 4, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Benedikt Kessler (University of Oxford, Iso-Britannia) ja kustoksena dosentti Harri Härmä (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kemia.

Väittelijän yhteystiedot: p. 041 7034813, natooc@utu.fi

Luotu 13.03.2019 | Muokattu 13.03.2019