alt=""

Tieteellis-gastronomista ruokaklubit - Ruoka monitieteisenä tutkimuskohteena -kurssi avoimessa yliopistossa

Haluatko perehtyä ruokaan liittyvän tiedon kriittisen tuottamis- ja arviointiprosessin vaiheisiin sekä tutustua ruokaan monitieteisenä tutkimuskohteena? Osallistu Tieteellis-gastronomiseen ruokaklubiin!

Huom! Opintojaksoa ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena lukuvuonna 2024 - 2025.

Ruoka monitieteisenä tutkimuskohteena 1 op -opintojakso kuuluu lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen koulutusohjelman ja terveystieteiden maisterin tutkinnon valinnaisiin opintoihn. Opintojaksolle voi osallistua myös avoimen yliopisto-opetuksen kautta.

Opintoihin sisältyy yhteensä kahdeksan ns. Tieteellis-gastronomista ruokaklubia. Klubit ovat oppimistapahtumia (2 t), joihin sisältyy luentoja ja datankeruutilaisuuksia. Jokainen tapahtuma rakentuu jonkin ruokaan liittyvän havainnon ympärille, jota tarkastellaan monitieteisesti kulttuurihistoriallisesta ja luonnontieteellisestä näkökulmasta. Havainnolle etsitään mahdollisia selityksiä tieteellisestä kirjallisuudesta ja katsauksen pohjalta muodostetaan kysymys, jonka testaamiseksi suunnitellaan tilaisuudessa toteutettava yksinkertainen koeasetelma. Tulosaineisto kerätään tilaisuudessa aistinvaraisen tutkimuksen menetelmin, tulokset avataan yhdessä ja niistä keskustellaan kriittisesti.

Opintojen vastuuopettajana toimii Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia. Lue Hopian blogista lisää ruokaklubista sekä muista aiheista!

Tieteellis-gastronomiset ruokaklubit ovat avoimia kaikille ruoasta kiinnostuneille. Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottava opintojakso sopii erityisesti niille, jotka haluavat tehdä jaksosta opintosuorituksen (1 op).

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Opintojen hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen klubi-iltoihin (väh. 6/8 ) ja ruokaklubeista laadittavat oppimispäiväkirjat. 

> Opinto-opas