Varhaiskasvatuksen opettaja, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut toimimaan alle kouluikäisten lasten kasvattajana ja opettajana
  • haluat oppia vuorovaikutuksesta pienten lasten ja perheiden kanssa
  • haluat kouluttautua varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiseksi asiantuntijaksi
  • sinulla on jo aiempia opintoja kasvatustieteissä ja työkokemusta varhaiskasvatuksen tehtävissä

Valtakunnallisen monimuotokoulutuksen (ent. 1000+) tavoitteena on mahdollistaa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon opiskelu myös varhaiskasvatustyön ohessa ja yliopistokaupunkien ulkopuolella. Koulutus edellyttää jo aiempia opintoja kasvatustieteissä ja työkokemusta varhaiskasvatuksen tehtävissä

Koulutuksessa hyödynnetään läsnäoloa vaativaa lähi- ja etäopetusta, jolloin opiskelijan pitää pystyä irtautumaan työstään. Nämä opiskelupäivät ajoittuvat torstai- ja perjantaipäiviin. Valtaosa opiskelusta sisältää itsenäistä työskentelyä, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä.

Reaaliaikaisia etäopiskelupäiviä on keskimäärin 1,5 päivänä viikossa, joskin vaihtelu on suurta lukuvuoden aikana syyskuusta kesäkuuhun. Yhden päivän lähiopetusjaksoja järjestetään noin 4-5 kertaa lukukaudessa Turun yliopiston Rauman kampuksella. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut. Harjoittelut on mahdollista tehdä oman päiväkodin toisessa lapsiryhmässä edellyttäen, että harjoittelu sisältöön ja ohjaukseen liittyvät edellytykset täyttyvät.

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus antaa valmiudet työskennellä tehtävissä, joissa vaaditaan varhaiskasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta. Valmistuttuasi voit työskennellä varhaiskasvatuksen opettajana, esiopettajana tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtävissä. Työllisyysnäkymät varhaiskasvatuksen alalla ovat erinomaiset. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua opiskelemaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi. 

 

Helena Vainisalo
Huomasin, että lasten kanssa työskentely voisi olla minun juttuni! Otin selvää kasvatusalasta, ja varhaiskasvatus kiinnosti eniten. Raumalle oli myös helppo tulla opiskelemaan!
Helena Vainisalo
varhaiskasvatuksen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • esiopettaja
  • varhaiskasvatuksen erityisopettaja

aiempi nimike: lastentarhanopettaja

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

 

 

Asiasanat: varhaiskasvatus, lastentarhanopettaja