Asiasana: sukupuolentutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Minna Canthin päivän kahvit ja posterinäyttelyn avajaiset

Aika

19.3.2024 klo 14.00 - 15.00
Sukupuolentutkimuksen kurssin Ain’t I a Woman: Manifestos in Feminist Thought opiskelijat ovat laatineet feministisiä manifesteja ja feministisen ajattelun historiaa valottavia postereita. Posterit ovat kaikkien nähtävillä Arcanumin kirjastossa 15.3. alkaen. Tervetuloa posterinäyttelyn avajaisiin...

Yhteistyö sukupuolentutkimuksen oppiaineessa

Sukupuolentutkimuksen oppiaine tekee laajasti yhteistyötä muiden historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen oppiaineiden kanssa sekä monien muiden Turun yliopiston tiedekuntien (erityisesti yhteiskunta-, kasvatus- ja oikeustieteellisten tiedekuntien) oppiaineiden kanssa.

Tutkimus sukupuolentutkimuksen oppiaineessa

Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen tutkimuksellinen profiili ja painopistealue ovat humanistisella tieteenalalla ja erityisesti kulttuurin ja taiteiden sekä historian tutkimuksessa. Feministisen mediatutkimuksen ohella trans- ja queer-tutkimus näkyvät käynnissä olevissa hankkeissa.

Opiskelu sukupuolentutkimuksen oppiaineessa

Sukupuolentutkimusta voi opiskella alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon sivuaineena. Sukupuolentutkimus on vapaa sivuaine, eikä pääsykokeita järjestetä. Kaikkien tiedekuntien opiskelijat ovat tervetulleita opiskelemaan sukupuolentutkimusta.

Sukupuolentutkimuksen oppiaine

Sukupuolentutkimuksen ydinkysymyksiä ovat keskustelut sukupuolen historiallisista, kulttuurisista ja sosiaalisista suhteista. Sukupuolta tarkastellaan suhteessa muihin identiteettiä ja yhteiskunnallista asemaa määrittäviin eroihin, esimerkiksi seksuaalisuuteen, kansallisuuteen, etnisyyteen, rotuun, ikään, vammaisuuteen ja ruumiin kokoon. 

Queerit kulttuurit -seminaari yhdenvertaisen taiteen asialla

26.08.2016

– Verovaroilla rahoitetun kulttuurin ja taiteen tulee lähtökohtaisesti olla avointa kaikille, totesi Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnanjohtaja Rita Paqvalén.

​Kulttuurihistorioitsija Tom Linkinen juonsi Queerit kulttuurit -seminaaria. Linkinen puhui myös osuudestaan John-Eleanor-näytelmässä ja sen taustoista.