Asiasana: melu

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Koulussa melu voi nousta häiritseväksi – ratkaisuna hyvä akustinen suunnittelu

05.06.2023

Edes määräysten mukainen koululuokan akustiikka ei estä luokan toiminnasta syntyvän melun merkittävää haitallisuutta, osoittaa Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston tuore tutkimus. Tutkimuksessa vertailtiin melun syntyä ja sen häiritsevyyttä kahdessa akustisesti erilaisessa luokassa. Tutkimuksen testiluokat osoittivat, että kokonaiskustannuksiltaan vähäiset panostukset akustiikkaan parantavat merkittävästi tilannetta.

Meluhaittaa ei pitäisi arvioida pelkästään desibeleissä – Tutkimus suosittaa melusäännösten uudistamista (Väitös: MSc David Oliva, 16.9.2022, lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka)

David Olivan väitöstutkimus osoitti, että nykyiset säännökset eivät suojele ihmisiä melulta. Säännökset, jotka asettavat rajoja toimistojen taustameluun, naapureiden aiheuttamaan asuinmeluun ja asuntoihin kantautuvaan liikenteen meluun, tulisi päivittää. Näissä tulisi ottaa huomioon subjektiivinen häiritsevyyskokemus, eikä äänenvoimakkuus, kuten tällä hetkellä tehdään.