yrittäjyystila konttorin avajaisissa

Yhteistyötä yrittäjyystila Konttorissa

Yrittäjyystila Konttori on yrittäjyyden koti Turun yliopistossa, jossa yhteistyöllä ja luovuudella saadaan tutkimuslähtöiset ideat ja innovaatiot kukoistamaan.

Yrittäjyystila Konttorissa edistetään yliopistoyhteisön yrittäjyyslähtöisyyttä ja kehitetään tutkimuslähtöisiä ideoita yritystoiminnaksi. Osoitteessa Hämeenkatu 9 sijaitseva Konttori toimii kohtaamispaikkana ja coworking-tilana ensisijaisesti oman yritysidean ja yritysten perustamisen parissa työskenteleville opiskelijoille ja muille yliopistoyhteisön jäsenille ja heidän muodostamilleen tiimeille.

Koska yhteistyö on avain menestykseen, tila tarjoaa myös jo toimiville yrityksille ja kokeneemmille yrittäjille, sijoittajille ja yritysrahoittajille sekä muille yliopistoyrittäjyydestä kiinnostuneille tahoille mahdollisuuden yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen opiskelijoiden ja yliopistolaisten kanssa. Osallistuminen yhteistyöhön Konttorilla voi tarjota yritykselle tai organisaatiolle esimerkiksi uusia näkökulmia ja kekseliäitä ratkaisuja oman toiminnan kehittämiseen. Lisäksi Konttori on ympäristö, josta on mahdollista löytää tuoreita kontakteja tulevaisuuden osaajiin ja asiantuntijoihin.

Konttoria kehitetään innostavana ja aktiivisena yhteisönä, joka yhdistää yrityksiä ja yliopistolaisia sekä tarjoaa mahdollisuuden kohtaamisille, joissa kaikki tahot voivat oppia uutta, kehittää omaa liiketoimintaosaamistaan, verkostoitua sekä jakaa ideoita ja kokemuksia. Yliopistolaiset voivat Konttorilla työskentelyn ohella tavata muita samanhenkisiä, yrittäjyydestä kiinnostuneita ihmisiä sekä tukea ja inspiraatiota tarjoavia asiantuntijoita erilaisten projektien tai pienimuotoisten, yrittäjyyteen liittyvien tilaisuuksien yhteydessä.

Turun yliopisto haluaa tarjota opiskelijoilleen ja muille yhteisönsä jäsenille mahdollisuuksia kehittää yrittäjämäistä ajatteluaan ja toimintaa, tukea ja kannustusta yrittäjyyteen ja tutkimuksen kaupallistamiseen sekä edistää akateemisen opiskelun ja tutkimuksen yrittäjyyslähtöisyyttä. Tukea yliopistolaisten yrittäjyyden alkutaipaleelle ja kaikkiin yrittäjyyteen liittyviin haasteisiin tarjotaan Konttorilla toimivan yritysasiamiehen toteuttaman sparrauksen, mentoroinnin sekä konkreettisen neuvonnan ja ohjauksen avulla.