Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteystiedot

Oppiaineiden käyntiosoitteet

  • Artium (Sirkkala): kotimainen kirjallisuus, luova kirjoittaminen, museologia, musiikkitiede, yleinen kirjallisuustiede
  • Geotalo: arkeologia
  • Historicum (Sirkkala): kulttuurihistoria, Suomen historia, uskontotiede ja elämänkatsomustieto, yleinen historia
  • Minerva (Minerva): folkloristiikka, kansatiede, mediatutkimus, sukupuolentutkimus, taidehistoria
  • Porin yliopistokeskus: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Postiosoite
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
20014 Turun yliopisto