Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteystiedot

Käyntiosoite
Arcanuminkuja 1, 20500 Turku

Postiosoite
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
20014 Turun yliopisto

  • Arcanum 2. ja 3. kerros:
  • Historia-aineet: kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia
  • Kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen: kotimainen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede ja luova kirjoittaminen
  • Kulttuurien tutkimus: folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede ja elämänkatsomustieto
  • Median, musiikin ja taiteen tutkimus: mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria
  • Laitoksen yhteiset: museologia, sukupuolentutkimus
  • Geotalo: arkeologia
  • Porin yliopistokeskus: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma