Opiskelu italian oppiaineessa

Italian kurssien kirjo on laaja, ja opintojen aikana opiskelija perehtyy syvällisesti italian kielen lisäksi muun muassa Italian kulttuuriin, historiaan, kirjallisuuteen ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä kääntämiseen. Italian opintojen myötä opiskelijan kirjallinen ja suullinen kielitaito kehittyy eurooppalaisen viitekehyksen ylimmille taitotasoille. Opiskelijoista kasvaa näin ollen Italian kielen ja kulttuurin sekä kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita. Opinnot antavat valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen. Opintojen monipuolisuuden ansiosta italian opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan sekä kansallisen että kansainvälisen työelämän palvelukseen muun muassa opettajiksi, kääntäjiksi, tutkijoiksi ja eri tehtävissä toimiviksi erityisasiantuntijoiksi.