Yhteistyö kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa

Kirjallisuusoppiaineet suomalaisissa yliopistoissa ovat pieniä, ja siksi yhteistyö niiden välillä on tiivistä.

Joka vuosi tutkijat kokoontuvat Kirjallisuudentutkijain seuran järjestämään kevätseminaariin, ja alan keskeisimmän tieteellisen julkaisun, Avaimen, päätoimittajuus kiertää yliopistosta toiseen. Lisäksi on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että suuremmissa tutkimusprojekteissa työskentelee tutkijoita useamman yliopiston kirjallisuusaineista. Kotimaisen kirjallisuuden henkilökunta käy opettamassa myös ulkomaisissa yliopistoissa, usein Opetushallituksen järjestämän vaihdon kautta.

Kotimainen kirjallisuus työskentelee tiivistii kirjallisuuden asialla myös yliopistomaailman ulkopuolella. Olemme kaikkien lukijoiden palveluksessa mm. Vaski-kirjastojen järjestämissä luentotilaisuuksissa, ja teemme monenlaista yhteistyötä myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapetin kanssa.

Kotimaisen kirjallisuuden oppiaineella on myös oma arkistoitu kokoelmansa (KOTK), joka on osa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkistoa (HKTL-arkisto).  Kokoelman tiedot löydät arkiston Aineistot-sivulta.